Festival Mohelnický dostavník sice ukončil svou činnost, ale s vědomím a požehnáním jeho pořadatele Pavla Nenkovského by v Mohelnici měl ve dnech 28.–30. srpna proběhnout první ročník nového festivalu, Mohelnického Folk-festu. Účast prozatím přislíbili Druhá tráva, Žalman & spol., Marien a Nezmaři.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.