Gidon Schocken je izraelský producent a skladatel elektronické hudby. Jednu jeho skladbu jste mohli slyšet v pořadu Slyšte, lidé! o izraelské hudbě. Rozhovor s Gidonem Schockenem s dalšími ukázkami z jeho tvorby vám nabídneme 20. května od 22 hodin.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.