Čína uznává, vedle většinových Chanů, 55 etnických menšin. Lidovou hudbu těchto minorit má zmapovat plánovaná série 19 CD vydavatelství Naxos. Jednotlivá alba si budete postupně představovat v pořadu Slyšte, lidé! Konkrétně 9. května uslyšíte první část, vek které si představíme disky č. 1, 2 a 5. V první třetině pořadu to bude lidová hudba z provincií Čching-chaj a Kan-su na západě Číny, ve druhé třetině folklor z Vnitřního Mongolska a provincie Chej-lung-ťiang, která leží na nejvýchodnějším konci pevninské Číny, a pro kontrast si v závěru pořadu představíme tradiční hudbu devíti austronéských národností z Tchaj-wanu.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.