V sobotu 23. listopadu představí v Brně na Leitnerce jazzová skupina Vilém Spilka Quartet své nové CD Čekání na Toma. Koncert je součástí dobročinného večera Lišákův memoriál III. Pořadem provází redaktor Proglasu Milan Tesař.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.