Daniel Forró je hudební skladatel a hráč na klávesové nástroje a také autor první sady znělek pro naše rádio. Už řadu let žije v Japonsku, odkud se ovšem pravidelně vrací do Česka. Při jeho nedávné návštěvě Brna jsme s ním natočili rozhovor – mimo jiné o cyklu skladeb věnovaných jednotlivým lidským orgánům, o sérii úprav české státní hymny nebo o hudbě pro jahody. Poslouchejte v úterý 16. července od 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.