Z alba Mariana Friedla Beskydská odysea vychází koncertní projekt stejného jména, ve kterém je hudební partnerkou Mariana Friedla (flétny, malý cimbál, kontrabas, dudy, zpěv) Sabrina Pasičnyk (zpěv, perkuse). Duo vystoupí v našem studiu v pořadu Jak se vám líbí 28. ledna 2020.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.