Na festivalu Valašský špalíček jsme pro vás natočili rozhovor se zpěvačkou Natałou Abłamowicz z polské skupiny Blues Junkers, kterou čtenáři časopisu Twój Blues zvolili Kapelou roku 2018. Vysílat jej budeme 11. září 2019.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.