Redaktor Proglasu Milan Tesař zamíří ve dnech 27.–29. září jako oficiální zahraniční delegát na World Music Festival a konferenci do Bratislavy. O festivalu se více dozvíte v pátek 6. září v 19.15. Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí bude ředitelka festivalu Jarmila Vlčková.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.