I letos vyhlásila hudební redakce Proglasu svou výroční anketu Album roku. Naši spolupracovníci, hudebníci, vydavatelé, publicisté, pořadatelé festivalu a další osobnosti v těchto dnech odpovídají na otázku, které hudební album bez ohledu na žánry považují za loňský rok za nejlepší. S výsledky vás seznámíme v sobotu 1. února 2020 v pořadu Slyšte, lidé!

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.