„Je velmi obtížné studovat emoce v minulosti. Historik obvykle ví, co lidé v minulosti dělali nebo nedělali, ale nemá většinou jak zjistit, co cítili. A tyto písně nám umožňují do nitra svých tvůrců nahlédnout,″ říká kanadská historička Anna Shternshis o unikátním projektu Yiddish Glory – Ztracené písně z druhé světové války, u jehož zrodu stála. Rozhovor s ní a s jejím manželem, hudebním producentem Danielem Rosenbergem, vysíláme v sobotu 5. října v 15.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.