V pořadu Slyšte, lidé! vás v sobotu 27. června pozveme doslova na cestu kolem světa. Navštívíme celou řadu ostrovních zemí – Jamajku, Haiti, Mauricius, souostroví Svatý Tomáš a Princův ostrov, Tchaj-wan, Kapverdy a také Vnější Hebridy, které patří ke Skotsku, a miniaturní Aranské ostrovy na pobřeží Irska. Tam všude totiž vzniká zajímá hudba a my si některé zajímavé osobnosti z těchto míst představíme. Více zde.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.