V rámci týdeníku Slyšte, lidé! pro vás připravujeme už druhý letošní hudební výlet do Afriky. Těšit se můžete například na skupinu Santrofi z Ghany, na ukázku hudby ze souostroví Seychelly, na gabonskou zpěvačku Titu Nzebi nebo na nigerijskou skupinu s řeckým zpěvákem Salvador Şangó. Premiéru uvedeme 6. června od 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.