V neděli 28. června předají zástupci Proglasu na festivalu Hradecký slunovrat další cenu Za krásu slova. Ocenění udělujeme textařům, jejichž práci si vážíme.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.