V jednom z příštích vydání týdeníku Slyšte, lidé! pro vás zmapujeme produkci katalánského hudebního vydavatelství Segell Microscopi. Uslyšíte jak novinky (skupinu Els Berros de la Cort, folklorního hudebníka Arnaua Obiolse, písničkářku Heuru Gayu nebo valencijské trio Udiva), tak výběr ze starší produkce. Premiéra v sobotu 15. února v 19.15.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.