Jsou stateční Žaponci s kapitalismem na konci?

Japonsko komunisty nepotřebuje. Znárodňují tam bankéři.

Jsou stateční Žaponci s kapitalismem na konci?

Japonskou ekonomiku, kdo by si to pomyslel, plíživě znárodňuje centrální banka.

Japonští centrální bankéři v zoufalé snaze uniknout deflaci a oživit ekonomiku zvyšují nabídku peněz tím, že nakupují státní dluhopisy (jak nové, tak staré) i akcie a dluhopisy soukromých společností. Vyrábějí z nich nové peníze ve víře, že podpoří chuť Japonců utrácet.

Dělají to cílevědomě a vytrvale. Japonská centrální banka (日本銀行,Nippon Ginkō) je už dnes většinovým akcionářem ve 23 velkých společnostech. Kromě toho patří mezi top 10 akcionářů v polovině firem zalistovaných na tokijské burze.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.