Řekneme vám, co číst. Úsvit newsletterů

Ráno se připojíte a vylije se to na vás: fotky, videa, kauzy, tweety, zprávy. Algoritmy sociálních sítí ani editoři médií nám s orientací v informační záplavě nepomůžou. Na scénu se vrací vynález internetového pravěku: newsletter. Informace vytříděné člověkem, kterému důvěřujete. Koho odebírat? A jak na to, když chcete vydávat vlastní newsletter, případně na něm i něco vydělat?

Řekneme vám, co číst. Úsvit newsletterů

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.