Antivaxeři by měli platit spotřební daň z tmářství

Ilustrační foto (Pixabay/darsksouls1)

Nespravedlivé nastavení různých norem pro různé skupiny občanů, navíc podle míry obliby těchto občanů u veřejnosti, vždy vyvolává těžké napětí ve společnosti. Nyní jsme v podobné situaci. Jedna skupina lidí – neoblíbení kuřáci tabáku – platí spotřební daň ze své neřesti, tabáku, při koupi každého paklíku tabáku. A to i přesto, že kuřák svou neřestí škodí jen sobě. Odůvodněním daně jsou náklady na jeho vyšší nemocnost kuřáků, kouření opravdu je velmi nezdravé. Jiná neřest, záliba v tmářství, však může pro léčbu těch, kteří si své tmářství vychutnávají, znamenat ještě vyšší náklady na léčbu než kuřák. Navíc tmáři ohrožují své okolí. A neplatí ze své iracionální neřesti, vražedné středověké iracionalitě, žádnou daň.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.