Autoři si mohou určit cenu příspěvku aneb jak funguje cenový mechanismus na Kairly?

Od počátku stavíme Kairly jako platformu, který přínáší nový koncept placeného obsahu na internetu. Zkrátka se snažíme vytvořit fungující trh s kvalitním obsahem, kde si čtenáři předplácí tématické digitální noviny s výběrem nejlepších článků. A editoři novin za obdržené předplatné nakupují do svých novin články od autorů.

Fungující trh jako základ kvalitní žurnalistiky

Tento mechanismus vede k tomu, aby editoři do svých novin zařazovali jen ten nejlepší obsah, a aby autoři byli motivováni kvalitní obsah psát. Aby trh fungoval musí fungovat nabídka a poptávka. Poptávku určují čtenáři svým zájmem o jednotlivé noviny. Nabídku vytváří autoři svým psaním.

Klíčovým pro fungování trhu je cena. Proto nyní umožňujeme autorům určit cenu svých článků, za kterou mohou editoři zařadit příspěvek do svého vydání novin.

Jak funguje cenový mechanismus?

Ukažme si to na příkladu. Editor vydává magazín, který vychází jednou týdně s cenou předplatného 100 Kč. To znamená, že za měsíc vyjdou 4 vydání. Na jedno vydání má tedy editor rozpočet 25 Kč (100 Kč / 4 vydání). Snaží se zařadit takové články, které se mu vměstnají do rozpočtu a to takovým způsobem, aby mu zbyl ještě nějaký zisk.

Pokud například do vydání zařadí články za 20 Kč, zůstane mu ještě 5 Kč zisku z jednoho předplatného. Jestliže si noviny předplácí 100 lidí, zisk z jednoho vydání bude 500 Kč. Pokud má průměrně zisk 5 Kč z každého vydání. Vydělá si editor za měsíc 2 000 Kč.

Jak jsou hodnoceni autoři?

Pokračujme v příkladu nyní z pohledu autora. Autor napíše článek a ohodnotí (případně mu Kairly doporučí) cenu článku na 1 Kč. Co to znamená? Když editor si tento článek vybere do svého vydání novin, zaplatí autorovi 1 Kč za každého předplatitele svých novin. Jinými slovy pokud jsme si řekli že týdeník má 100 předplatitelů, získá autor za zařazení do týdeníku 100 Kč.

Článek se může objevit ve více novinách a tím může autor zvyšovat svůj zisk.

Co je dál nového?

Máme i několik nových autorů. Namátkou NN Group zaměřený na UX studie, Vědavýzkum.czElectrek a Lightyear o elektrických automobilech a Lucii Arichtevu, která píše recepty do kuchyně.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.