Správa novin v novém kabátě

V posledních týdnech jsme se zaměřili na přepracování způsobu, jak editoři připravují nové vydání novin. V minulých měsících jsme představili možnost editorů přidávat editorské texty či vybrané tweety komentující články. To sebou přineslo i nové výzvy, jak editorům umožnit sestavovat vydání uživatelsky přívětivým způsobem.

Podstatou změn je přiblížení editoru novin výsledné verzi, kterou dostanou čtenáři. Přepracovali jsme i ovládání jednotlivých příspěvků, jako je změna pořadí a přidávání editorských komentářů tak, aby nezastínilo samotný příspěvek.

Jednou z novinek je i možnost editorů si připravit dvě vydání novin dopředu a obecně lépe spravovat a organizovat články a tweety, které zvažují pro další vydání.

Co chystáme dál?

Vytváření novin je nyní pro nás priorita. Chceme dále zpříjemnit uživatelské rozhraní pro editory, ale také jim dát více možností, jak vydání sestavit. Například chystáme možnost komentovat články nejen svým textem nebo tweety, ale i dalšími souvisejícími články.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.