Kairly

Týdeník škola hrou

Magazín o vzdělávání a výchově. Především o tom alternativním.

Týdeník škola hrou
  • Every Thursday at 12:00
  • #26
  • 2 readers
  • Jan Mikula
  • 25 Kč monthly

Issue from

Jan Mikula Jan Mikula • Weekly

Zdravá Svoboda

Zdravá Svoboda

Co je to bezpodmínečná láska a proč ji tak málo zažíváme?

Víte co to je? Osobně si myslím, že to moc lidí neví, protože to vlastně nikdy nezažili. Možná se mýlím a budu za to velmi ráda. Bezpodmínečná láska je láska, kdy máte někoho rádi i bez toho, abyste mu dávali nějaké podmínky. Není to ta zamilovanost, je to prostě láska a to je něco naprosto jiného.

Lidé to nejsou v dnešní podobě schopni zažít, už jenom z toho důvodu, že tuto lásku nezažili v dětství.

Co to je bezpodmínečná láska k dítěti?:

1. Milujete dítě takové jaké je, bez podmínek, bez tlaku na výsledek či výkon.

2. Milujete dítě se vším s čím život přichází.

3. Nesnažíte se dítě měnit k obrazu svému (čí obraz je ten správný?)

4. Respektujete dítě, a chápete, že nelze být každý den dokonalý a se skvělou náladou.

5. Dokážete připustit, že dítě je už od narození správné (božské).

6. Uvědomujete si, že tlak od rodičů snižuje u dítěte jeho sebehodnotu.

7. Chápete, že každým fyzickým trestem, trestáte svůj vztah ke svému dítěti a obráceně.

Read the article (2 min read)
Rodiče vítáni

Rodiče vítáni, Eduin

Když se děti chovají hrozně, nedělají to naschvál. Trestáním je nepřevychováme, tvrdí norský psycholog

„Děti, které mají vážné poruchy chování, nedokážeme převychovat tím, že je budeme trestat. Na to jsou zvyklé,“ říká psycholog Lars Lysker. V Norsku pracuje v jednom z center, které se zabývají pomocí obětem násilí, traumatu a prevencí sebevražd. Pracuje s dětmi a adolescenty, se kterými si jejich rodiče a učitelé nevědí rady.

S jakými dětmi pracujete?
Soustředím se na děti, které trpí takzvaným komplexním traumatem. Takových dětí je ve společnosti až překvapivě velké množství, ale značná část z nich uniká diagnostice. Jsou to často prostě zlobivé, agresivní, problematické děti, jejichž chování málokdo chápe.

Read the article (6 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

10 věcí, co se děti naučí ve Skautu

Takže, Skaut děti naučí:

1. Vázat uzly, psát a číst morseovku, rozdělat oheň, nebát se v noci v lese, poskytnout první pomoc, spát pod širákem, mýt se v potoce, sekat dřevo sekyrou, bezpečně zacházet s nožem, …

Prostě věci, se kterými se nemá běžné městské dítě v dnešní době moc šanci potkat. A jako bonus jsou děti v přírodě.

2. Nebýt cimprlich na čistotu

Read the article (3 min read)
Martin Šíp

Martin Šíp

"Otevřenost systému a nedokonalost kreseb evokovuje pocit experimentu a hry. Experiment a možnost udělat chybu jsou jedněmi ze zapovězených atributů státního školství. Svoboda Učení by měla evokovat opak. Měla by být hravá, uvolněná, otevřená a nesvázaná zbytečnými pravidly."
Rozhlas.cz

Rozhlas.cz

Šesti z deseti učitelů v mateřské školce hrozí syndrom vyhoření, uvádí nový výzkum

Zhruba dvacent procent pedagogů v mateřských školách trpí syndromem vyhoření. Ukázal to nový výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Edukační laboratoře. Přes 60 procent učitelů pak syndrom ohrožuje.

Vůbec nejvíc jsou syndromem vyhoření ohroženi lidé ve vedení mateřských škol. (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Petra Motyčková učí ve školce přes 25 let, během své kariéry řešila vyšší míru stresu, ovšem ne kvůli dětem. „Setkala jsem se s jinou formou vedení a úplně mi to nevyhovovalo, proto jsem se dostala do určitého stresu. A tu situaci jsem samozřejmě řešila,“ popisuje Motyčková Radiožurnálu.

Read the article (1 min read)

Kairly

Stop be distracted.

Import your RSS feeds.

Set when you want to read what content.

Grow healthy reading habits.