Týdeník škola hrou

Magazín o vzdělávání a výchově. Především o tom alternativním.

Týdeník škola hrou

Issue from

Jan Mikula Jan Mikula • Weekly

Svoboda Učení

Svoboda Učení

Uzdravená lidskost

Jeho oči říkaly, co chtělo křičet jeho srdce: „Tak jsem hotov s tímto nesmyslem!“ Podíval se na mě, když jsem si znovu pročítala zadání jeho domácího úkolu. Snažila jsem se působit povzbudivě a znít pozitivně, přestože jsem přesně věděla, jak se cítí, ale namísto soucitu jsem spřádala síť z frází: „Pojďme do toho! Nic se nedozvíš, když to nezkusíš!“ Když ho ani ty nechytly, připomněla jsem mu, že si může jít hrát, jakmile budeme hotovi s pracovními listy. To obvykle roztlačilo jeho tužku rychleji, ale nevedlo to k ničemu, co by umožnilo porozumění tématu.

Read the article (5 min read)
Rodiče vítáni

Rodiče vítáni, Eduin

S těžko vzdělavatelnými dětmi nikdo nepracoval, jak by měl, jinak by neselhávaly, říká zastánkyně svobody v učení

„Stát nemá mít monopol na vzdělávání,“ říká Michaela Řeřichová, která se angažuje v hnutí Svoboda učení. „Svobodné školy jako jsou třeba Sudbury školy jsou pro mě nádherným modelem funkční organizace společnosti. Je to samosprávná komunita na principech přímé demokracie. Skupina lidí vykonává správu nad společným majetkem, definují si pravidla, spolupracují s jinými komunitami…“ říká dále. Toto je pokračování rozhovoru, jehož první díl najdete zde.

Jak jste se dostala ke Svobodě učení?
Jak jsem už říkala, začala jsem se v té sociální práci ztrácet, přestávalo mi dávat smysl se toho účastnit za daných podmínek. V diplomce jsem navrhovala změny v návazné péči, a vyučujícím to přišlo i zajímavé, ale zároveň idealistické. Šlo mi o to vytvořit vzdělávací sociálně-vzdělávací alternativu komunitního typu pro děti ze znevýhodněného rodinného prostředí. Nikoli něco, kam budou chodit po škole a lízat se z těch ran, které tam utržily, ale něco, kde se budou vzdělávat rády a přirozeně, bez nátlaku. Tak, jak to fungovalo v onom nízkoprahovém klubu, na tomhle principu přece mohla být postavená i škola… Ale v daném legislativním rámci to není možné a nebyla jsem tehdy obklopená nikým, kdo by se ke mně přidal a začal tyto modely podporovat, informovat o nich, inspirovat k nim. Prosadit jakoukoli podstatnou změnu je těžké, vyžaduje to ohromnou spoustu času, i malou věc ve vesnici je často těžké prosadit, natož velkou, systémovou změnu. Ale jinak to nejde, ten čas tomu prostě věnovat musíme, nemůžeme sedět s rukama v klíně. A primárně to musíme začít dělat jinak my, jako jednotlivci. A tím inspirovat ostatní. Násilím vnucovat řešení jiným lidem je špatné, byť by to byla řešení na jejich záchranu. Je to reprodukce násilí, se kterou musíme přestat. Protože jinak je to nebezpečný vzkaz lidem – násilí jako legitimní způsob společenské správy. Vezmou si z toho, že i oni sami se mohou chovat násilně, nebo přinejmenším nezodpovědně.

Read the article (6 min read)
Učitelské listy

Učitelské listy

Autista, nebo talentované dítě? Ono se to vzájemně vůbec nemusí vylučovat, tvrdí psycholožka

Společnost pro talent a nadání dětí se snaží vyhledávat a pak i pomáhat těm, „co jsou jiní“. Podle psycholožky Evy Vondrákové je problém nadání dítěte rozeznat a pak i podporovat. Úplně nejhorší je, pokud se rodiče za nadání svého potomka stydí, nebo dokonce samo dítě v pubertě nechce vyčnívat – a tak se stane obyčejným průměrem.

Zdroj: David Šťáhlavský, Věra Luptáková, www.plus.rozhlas.cz 28. 9. 2019

„Měla jsem v pedagogicko-psychologické poradně chlapečka s mírnou poruchou učení a četl opravdu nerad. Přitom měl rodiče knihomoly. Zároveň byl pohybově nadaný a strašně chtěl hrát fotbal. Ale protože se rodiče o sport vůbec nezajímali, tak ho v tom ani nepodporovali,“ říká v pořadu Hovory psycholožka Eva Vondráková.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Truchlení ve školách? S učiteli a žáky o smrti

V době, kdy tabu padají jako dominové kostky, se skupina pediatrů a psychologů v nevelkém argentinském městě Bariloche zamýšlí nad tím, jak žákům osvětlit to nejobávanější, a zároveň nejpřirozenější z lidských tajemství – smrt.

„Děti jsou zvědavé. A smrt, to je mystérium,“ říká odborník z oblasti paliativní péče Alejandro Nespral v přednášce TEDx Talks. Mluví o svém projektu Duelo en las escuelas (Truchlení ve školách), jehož cílem je vzdělávat pedagogy v práci s tématem smrti či těžké nemoci a pomoci jim téma otevírat ve výuce.

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Drahá školo

Ještě dlouhou dobu mi budete říkat, že neposlouchám, že dostatečně nevěnuji pozornost. Budete trvat na tom, že „mi je jedno“, že jsem líný. V nejlepším případě, snílek.

Nalezne se však neurologické vysvětlení. Poskytnete mi léčbu, a více času na dokončení testu a kalkulačku. A lék… na můj snící mozek. „Budeš se cítit dobře: Podívej, jak jsi se přizpůsobil, jak milý jsi, jak nápomocný a jak rozumíš.“

Budu v údivu, jak hrozný musím být. Dali jste mi víc času, žvýkačku, moje poznámky k nahlížení, a přesto si nevedu líp než dřív. Tam, kde existovalo jen podezření (Jsem hlupák?), je nyní důkaz: šarlatová čísla 4, 5. Nenuťte mě, abych je nosil jako náramek nebo si je vyšil na košili, ale ani sundat je nemůžu. Jsou moje navždy.

„Snaž se víc! Pracuj tvrdě! Přitvrď ještě! Dávej pozor! Sedni si! Přestaň kreslit! Přestaň si broukat! Začni znova,“ říkáte.

Read the article (6 min read)
Pedagogicke.info

Pedagogicke.info

Roman Kříž: Otevřený dopis stávkujícím učitelům

Z otevřeného dopisu vybíráme:

"Možná by bylo namístě spíš stávkovat ne na pokyn odborářských bossů kvůli zvýšení platů, ale kvůli tomu, že stát ve vzdělávání určuje vše. Co se děti musí učit. Kdo je může učit. Kde se mají učit. Kontroluje, jak se to učí… a určuje i kolik za to všechno zaplatí. Možná byste měli místo stávky začít tím, že budete vysvětlovat rodičům, že kdyby jim stát nebral tolik peněz, mohli by zaplatit vzdělání pro své děti dle svého výběru. A vy, učitelé, pokud byste nebyli zatíženi nesmyslnou administrativou a povinnostmi, co po vás chce stát a zřizovatel, měli byste také na děti více času."

Vážení stávkující učitelé,

Stávkujete. Chápu vás. Chápu i důvod stávky – peníze.

Read the article (2 min read)
Pedagogicke.info

Pedagogicke.info

Ondřej Šteffl: Se školskými odbory do pekel

Text vyšel začátkem 6. října v Lidových novinách. Teď v souvislosti se odborářskou stávkou učitelů je znovu aktuální.

V konfliktu mezi ministrem školství a školskými odbory jde o to, o kolik navyšovat nadtarifní složky platu. Tedy tu část, o které rozhoduje ředitel. Zatímco odboráři chtějí, aby ředitel na odměňování lepších učitelů nedostal nic, ministerstvo navrhlo dát ředitelům k dispozici polovinu letošního nárůstu platů. S tím odbory nesouhlasí a vyhlásily stávkovou pohotovost.

Odborářské rovnostářství

Odbory tradičně hájí úplné rovnostářství, ale to bylo vždy cestou do pekel. Jejich “úspěchy” jsou jednou z příčin současného nedostatku učitelů, malého zájmu schopných maturantů o učitelskou profesi a také jednou z příčin klesající úrovně českého školství.

Read the article (3 min read)

That's it. You read the whole issue.

Stop be distracted.
Grow healthy reading habits.

  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.
  • Read your sources at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No magic algorithms. The content is chosen by you and the professional editors you trust.