Týdeník škola hrou

Magazín o vzdělávání a výchově. Především o tom alternativním.

Týdeník škola hrou

Issue from

Jan Mikula Jan Mikula • Weekly

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni, Eduin

Děti milují Minecraft a Minecraft umí spoustu věcí, které se budou dětem v životě hodit, říká lektor a bývalý učitel

Minecraft, současný hit mezi počítačovými hrami. Věděli jste, že je to ale zároveň skvělý vzdělávací nástroj? A to zdaleka ne jen při výuce informatiky. Učitelé jej využívají také při biologii, chemii, dokáže zpestřit matematiku, ale pomůže i s jazyky nebo dyslektikům se čtením. Říká se tomu gamifikace výuky a výzkumy ukazují, že je to velmi efektivní nástroj. „Děti umí Minecraft a Minecraft umí spoustu věcí, které se mohou hodit dětem,“ říká bývalý učitel Miroslav Dvořák, který se dnes jako lektor specializuje na využití technologií v procesu vzdělávání. 

Jak vás napadlo používat Minecraft ve výuce?

Read the article (7 min read)
Učitelské listy

Učitelské listy

Jaroslav Kratochvíl: 10 klíčových objevů o učení

Amanda Moritz-Saladino je manažerkou firmy Brainscape, která se zabývá vývojem úspěšného online systému podporujícího paměťové učení fakt. Není divu, že rozumí fungování paměti a sleduje nejnovější vývoj kognitivních věd. Určitě bude užitečné, seznámíte-li se s jejím výčtem Deseti významných objevů o učení, který publikovala ve firemním blogu. [1]

Zdroj:Spomocník, 5. 3. 2018. Článek vznikl jako studentská práce.

1. Více informací neznamená více učení

Mozek je schopen zpracovat docela velké množství informací a smyslových vstupů, ale nic se nemá přehánět. Existuje strop, který když překročíte (např. vlivem multitaskingu), nastává kognitivní přetížení. Naše mysl prostě nedokáže rozdělit pozornost mezi všechny přicházející podněty. Učitel by měl vzít tuto skutečnost v úvahu při předkládání nového učiva. Je třeba, aby bylo vhodně strukturováno, orientováno na předchozí zkušenosti a zbaveno nepodstatného.

2. Mozek je vysoce dynamický orgán

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Partnerství mezi zkušenostním učením a cestováním

Oxfordský slovník definuje učení jako „Získávání znalostí či schopností prostřednictvím zkušeností, studia, či výuky“. Již tato krátká definice nám naznačuje, že učení může probíhat různě. Začněme rozčleněním této přijímané definice tak, abychom mohli lépe porozumět různým druhům učení.

Všechny formy učení mají stejný cíl, a to získání znalostí, schopností či dovedností a rozvoj žáka. Ovšem to, jak je tento cíl naplněn, se může velmi lišit v závislosti na metodě učení. Například biflování (metoda používaná mnoha školami) se snaží vytvořit v žákovi bázi poznatků prostým opakováním, zatímco zážitkové učení se spoléhá spíše na kontext a přetváří zkušenosti ve znalosti a schopnosti.

Read the article (3 min read)
Zdravá Svoboda

Zdravá Svoboda

GAPS – první dva měsíce. Zlepšení soustředění, zvýšení energie, více klidu

Jak jsem již psala, tak jsme neprošli úvodní dietou na GAPSu. Bohužel to v tuto chvíli není moc reálné, ale i přesto mohu napsat, co se všechno u nás doma změnilo.

Nedokážu říci, zda to tak je nebo ne, ale když vysadíte všechny složené sacharidy (přílohy, rafinované cukry apod.) a necháte v jídelníčku pouze monosacharidy (ovoce), tak si myslím, že může dojít k jakémusi detoxu. Trvalo to asi 1-2 týdny, kdy nám celkově nebylo moc dobře. Projevovala se podrážděnost, únava a nevrlost. Každopádně, nevím, zda to nebylo dáno Vánocemi, který byly v očekávání.

Tedy neznamená, že pokud se chystáte přejít na GAPS, že něco takového budete pociťovat. (Každopádně lidi, kteří přejdou na úvodní GAPS dietu, tak říkají, že první týden měli někteří velmi špatné stavy.)

Read the article (3 min read)
Rodiče vítáni

Rodiče vítáni, Eduin

Jan Vávra: Jak reagujete, když vaše dítě něco chce? Je dobré umět říci ne, ale ne bezmyšlenkovitě

Odmítneme dítěti koupit další kopeček zmrzliny, nedovolíme mu další hodinu u počítače, chceme, aby ráno vstalo ráno do školy – a oheň je na střeše. Dítě křičí, pláče, odporuje – a spolu s rodičem zažívá frustraci. Dítě proto, že nedostává to, co chce, nebo mu nutíme něco, co nechce, a rodič proto, že čelí jeho reakci. Co s tím?

Právě schopnost reagovat na svou i něčí frustraci je podle mě v životě jedním z důležitých faktorů úspěchu a štěstí. Jakým způsobem zvládáme, když se něco postaví do cesty našim záměrům, cílům, potřebám? Odborně se tomu říká míra frustrační tolerance.

Každý asi touží po tom, aby jeho děti byly vytrvalé, uměly zdolávat překážky. Když tedy dítě něco po nás chce, musíme dávat pozor na to, co naše reakce udělá s jeho frustrační tolerancí. Nechceme, aby se z něj stal někdo, kdo vzdá své záměry ihned při prvním odmítnutí, ale ani otrava, který tak dlouho útočí, až dosáhne svého.

Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Vzít učení do vlastních rukou: Jak školy mohou mrzačit studenty

Školy nás často činí závislými na školství tak, že nás přesvědčí, že jsou tím nejlepším místem pro vzdělávání, které můžeme najít.

Školy se jistě snaží podpořit kompetence studentů. Jejich prohlášení pravidelně obsahují věty o cíli, kterým je vyprodukovat „celoživotní studenty”. Domnívám se, že většina učitelů a pracovníků škol se obdivuhodně snaží tohoto hodnotného cíle dosáhnout. Problém myslím je, že školy až příliš často studentům jejich kompetence spíš odebírají. Není to chyba špatných učitelů nebo úředníků bez inspirace. Chybou je zpráva, kterou školy ze své podstaty sdělují: učení jde nejlépe tady. My jsme odborníci a jsme nejlépe vybaveni k tomu, abychom vás naučili se učit.

Read the article (4 min read)
Aktuálně.cz

Aktuálně.cz

Zrušme povinnou školní docházku, je to vězení, žádá projekt Svoboda učení

Svobodné školy jsou přesvědčené, že děti vědí lépe než dospělí, co je pro ně ve vzdělávání dobré, a tudíž si ho mají řidit samy. Učit se to, k čemu právě každé dítě dozrálo, o co má zrovna zájem, co ho posouvá dál a způsobem, který mu nejvíc vyhovuje. Klasické školy považují za vězení, státem nařízenou výuku za poškozování dětí, poslušnost za sprosté slovo. V Česku zatím stojí mimo zákon.

Podle zastánců svobodného učení ví samo dítě nejlépe, co je pro něj v danou chvíli ve vzdělávání dobré a jakým způsobem se chce něco dozvídat.
Read the article (7 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Něco víc o tom, že vnitřně řízené vzdělávání není cesta do pekel…

8. února vyšel na Aktualne.cz článek paní Hronové s provokativním názvem Zrušme povinnou školní docházku, je to vězení, žádá projekt Svoboda učení

Začnu pozitivně: je báječné, že paní redaktorka přibližuje téma, o němž většina lidí zatím ani neslyšela, totiž, že kromě modelu tradičního vzdělávání, kde všechno řídí dospělí, existuje i model vzdělávání, které si řídí samy děti (to, že to není nějaký nahodilý moderní exces, ale že existuje již sto let a že vede k velmi dobrým výsledkům, článek nezmiňuje). Oceňuji také, že článek ani není napsán nějakým moc odsuzujícím způsobem, jak to lidé často dělávají, když se setkají se zcela odlišným přístupem, o němž mají málo informací či se hodně vymyká jejich dosavadním zkušenostem. Co se dá článku vytknout, je málo zdrojů, které si autorka našla a použila. Článek evidentně vychází z diskuse na festivalu PREF v listopadu minulého roku, kde jsme spolu s paní Řeřichovou a panem Feřtekem hovořili o vnitřně řízeném vzdělávání. Jenže té diskusi předcházela přednáška, kterou jsme s paní Řeřichovou měly předtím. Uváděly jsme tam pádné argumenty především z vývojové psychologie, proč tvrdíme, že tradiční škola – tedy vnějšně řízené vzdělávání dětem opravdu neprospívá – jde totiž proti tomu, co víme o učení z neurověd, jde proti potřebám dětí (to nikdy nemůže dopadnout dobře), neumožňuje synchronizaci vnitřního zrání s podněty, které by posouvaly vývoj zdravě dál. To prostě hromadné vyučování stejného obsahu stejným způsobem ve stejném čase nemůže zajistit. Takže škole nezbývá než používat vnější motivaci, která, jak prokázaly stovky psychologických experimentů za minulých 50 let, má velmi negativní účinky.

Read the article (3 min read)

That's it. You read the whole issue.

Subscribe to newsletter

  • Read the best content selected by Jan Mikula Jan Mikula.
  • You will receive newsletter in your inbox Every Thursday at 18:00.
  • You can also subscribe using RSS feed.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.