Žurnalistika v zajetí reklamy. Existuje cesta ven?

Papírovým novinám a časopisům rok co rok klesají náklady. Online verze deníků a magazínů nevydělávají. Reklama je nacpaná úplně všude. Je však tak levná, že příjmy jsou nedostatečné. Fungující model se zpoplatněním online obsahu, který by se dal univerzálně použít pro všechny vydavatele, zatím neexistuje.

Výsledkem jsou neustálé snahy o snížení nákladů. Novináři jsou tlačeni k produkování co nejvíce obsahu za den. Vydavatelství hledají alternativní zdroje příjmu, které jsou velmi často jen příjmem z alternativní formy reklamy.

To vše vede k tomu, že kvalitní žurnalistika upadá.

Pravda prohrává

Tendenčnost, chybějící fakta, snaha šokovat za každou cenu, povrchní porozumění problematice, toto je velmi častý obrázek dnešní žurnalistiky. Čest výjimkám. 

Novinářům věří méně a méně lidí. Není divu, že tradiční žurnalistika dost dobře neumí vzdorovat fenoménem, jako je fake news, státní propaganda či prolhaní autoritářští politici.

Jako by se hlavní poselství novinařiny „nikdy nekončícího hledání pravdy“ změnilo na „pobav či šokuj diváka, jinak ti uteče.“ Pravda dnes neprodává, emoce ano.

Trh s reklamou není trhem s kvalitním obsahem

Každým rokem se situace v mnoha ohledech zhoršuje. Pokud chceme z téhle cesty sejít, musíme pochopit skutečné příčiny dnešního stavu.

Problém není v lidech. Ani v novinářích, ani ve čtenářích. Lidská DNA je po tisíce let stejná. To, co určuje naše chování, je prostředí, ve kterém žijeme. Člověk reaguje na pobídky, stimuly a omezení, které mu prostředí nabízí. Podívejme se, v jakém prostředí pracují novináři.

Zjednodušeně řečeno každého novináře motivují dvě základní věci – příjem k uživení rodiny a radost či hrdost z vlastní práce.

Vydavatelům příjmy neustále klesají. Hlavní zdrojem příjmů je už dlouho reklama, která kvůli obrovskému množství obsahu na internetu spíše zlevňuje. Faktický monopol Googlu a Facebooku na internetovou reklamu způsobuje, že tyto společnosti si diktují pro ně výhodné podmínky a nechávají si velké marže, což dále snižuje příjmy mediálních domů.

Čas, emoce a nekvalita

Aby se udržely příjmy z reklamy, musí vydavatelství produkovat více a více obsahu. A protože k téhle strategii jsou nuceni úplně všichni, tlačí současné prostředí novináře k tomu, aby nejen produkoval obsah jak na běžícím páse, ale aby se neustále snažili oblbnout onen Kahnemanův rychlý mozek čtenáře a donutili člověka na zrovna jeho článek kliknout. Jako hlavní nástroj se používají emoce.

Pokud novinář musí vyprodukovat více obsahu, nevyhnutelně to znamená, že nemá čas na psaní dobrého obsahu. Hluboké studování problematiky, ověřování zdrojů, čas na zamyšlení se, na nic z toho nemá novinář čas. Kvalita jde dolů. Nejvíce nešťastní jsou z toho samotní novináři. Kdo by chtěl dělat práci, kde ví, že na ni nemá dostatek času a výsledek nebude ani zdaleka tak dobrý? Kdo by chtěl dělat práci, kde musí být jeho snahou zaujmout za každou cenu, často prvoplánově?

Trh s reklamou ke kvalitní žurnalistice nevede

Problém dnešní žurnalistiky je v neexistujícím trhu, kde by se novináři předháněli, kdo dokáže nabídnout lepší obsah pro čtenáře. Existuje pouze trh s reklamou, kde hlavními aktéry nejsou novináři a čtenáři, ale zadavatelé reklamy a sprostředkovatelé reklamy. Novináři a čtenáři hrají roli „užitečných idiotů“, kde jedni vytváří nekonečně množství obsahu, na který lze umístit reklamu a druzí svou nekonečnou touhou konzumovat neustále něco nového vytváří publikum pro ony reklamy.

Google za minulý rok vydělal na reklamě 110 miliard dolarů, Facebook 40 miliard dolarů. To je dohromady 150 miliard dolarů plných pobídek a stimulů pokračovat v cestě, na které současná žurnalistika kráčí.

Změňme cestu

Chceme-li, aby žurnalistika byla opět na výši a novinařina byla váženým povoláním, není jiná cesta než říct rezolutní NE reklamnímu trhu. To ovšem nestačí.

Musíme vytvořit trh s kvalitním obsahem, kde na jedné straně budou novináři soupeřit o to, kdo vyprodukuje nejlepší obsah a na druhé straně budou čtenáři, kteří budou za dobrý obsah odměňovat.

Kvalitní žurnalistika může existovat jen v prostředí, kde pobídky, stimuly a omezení jsou nastaveny tak, aby lidé produkovali a četli dobrý obsah.

Zatímco zisk na reklamním trhu je ukazatelem schopnosti prodat reklamu. Zisk na trhu s kvalitním obsahem bude ukazatelem schopnosti produkovat dobrý obsah.

Pomozte nám vytvořit trh s kvalitním obsahem

Tento článek je ve skutečnosti jen prvním dílem v celé sérii článků, které mají prozkoumat, proč je současná žurnalistika v problémech a nabídnout řešení, jak z nich ven.

V příštím díle se podíváme na pokusy o zavedení placeného obsahu na webu a proč nejsou tak úspěšně, jak bychom si všichni přáli.

Proč vlastně píšu tyto články? Tento článek vyšel na nové zpravodajsko-publicistické platformě Kairly, která má za cíl pomoci novinářům, publicistům a editorům přinášet kvalitní obsah a dostat za to spravedlivě zaplaceno. Chcete-li nám s projektem pomoci, můžete tak učinit několika způsoby.

  • Vyzkoušejte neveřejnou beta verzi, ve které nový koncept zkoušíme.
  • Sdílejte tento článek a zvyšte tím povědomí o tomto projektu.
  • Diskutujte s námi o budoucnosti žurnalistiky a připojte se k naší skupině na FB.

Seriál o problémech současné žurnalistiky

  1. Žurnalistika v zajetí reklamy. Existuje cesta ven?
  2. Proč současné modely placeného obsahu selhávají?

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.