PARKOVACÍ MÍSTA NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ JSOU ZPĚT

Zachránili jsme parkovací místa, kterých je v Brně nedostatek.

Pamatujete si na kauzu bezdůvodně zrušených parkovacích míst na Moravském náměstí?

Po více než roce od schválení požadavku městské části Brno-střed na jejich obnovení je v dotčeném místě opět možné parkovat.

Pokud víte o dalších podobně zrušených místech, napište nám přes e-mail nebo na sociálních sítích.

Jan Mandát, předseda spolku

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.