VYHRAZENÁ MÍSTA PRO INSTITUCE SE UVOLNÍ OBČANŮM

Brno trápí nedostatek parkovacích míst, a proto odmítáme jejich nesmyslné blokování. Prosadili jsme změnu!

Od roku 2011 byla v Brně pronajímána vyhrazená parkovací stání pro instituce jako policie, soudy, státní zastupitelství apod. za symbolickou částku 100,- Kč za místo a rok. Takto nízká cena pronájmu (běžný nájemce platí desítky tisíc ročně za jedno místo) pak vedla k nadužívání velkého množství míst těmito institucemi. Parkovací stání pak byla mimo pracovní dobu zpravidla prázdná.  

Za symbolickou stovku ročně si parkovací místa místa dosud pronajímaly tyto instituce:

 • Jihomoravský kraj
 • Nejvyšší soud
 • Ústavní soud
 • Krajské ředitelství Policie ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Zdravotnická záchranná služba JMK
 • Hasičský záchranný sbor JMK
 • Nejvyšší státní zastupitelství
 • Správa železnic
 • Moravská galerie
 • Krajské státní zastupitelství v Brně

Roky setrvalý stav, kdy občané nemohli o večerech a víkendech zaparkovat na desítkách prázdných vyhrazených míst, jsme se letos rozhodli změnit. Napříč politickými stranami schválila náš záměr dopravní komise a následně i rada městské části Brno-střed.

Materiál z Komise dopravy MČ BS si můžete přečíst zde. Kladné stanovisko zaujala i porada vedení magistrátu a nedávno záměr schválila i Rada města Brna.

Konečná podoba všech změn je následující:

 1. Zrušeno v dosavadním režimu bude celkem 10 parkovacích stání (2 Moravské galerii, 8 Krajskému ředitelství PČR JMK).
 2. Omezeno na pracovní dny a dobu pouze od 7 do 17 hodin bude 127 stání.
 3. Uvolnění více než stovky parkovacích stání pomůže všem, kteří bydlí v historickém centrum Brna a přilehlém okolí. Spolek Brno autem jsme zakládali právě za tímto účelem – zrušit zbytečná omezení a pomáhat občanům, pro které je užívání automobilu běžnou denní potřebou.


Jan Mandát, předseda spolku

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

 • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
 • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
 • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.