50 milionů spojených s Michalíkem. Slabé místo Fialova týmu

Kandidát na ministra budoucí vlády za STAN byl opakovaně vyšetřovaný kvůli podezření z praní špinavých peněz a vytváření černých fondů.

Věslav Michalík, kandidát na ministra průmyslu v budoucí vládě, je nejslabším článkem týmu Petra Fialy. A to proto, že jsou s ním spojené finanční operace, které nejenže nevyznívají právě transparentně, ale zároveň u nich policie vyšetřovala podezření z praní špinavých peněz či vytváření černých fondů.

Michalík sice nikdy nebyl obviněný, jeho zapojení do neprůhledných transakcí s firmami s utajenými vlastníky ale pro něj znamená vážný reputační šrám.

Redakce Neovlivní.cz má k dispozici dokumenty z doby, kdy byl Věslav Michalík vrcholovým manažerem poradenské společnosti CA IB. Právě ta v roce 2005 inkasovala od bankovního domu ČSOB 200 milionů za poradenství při uzavírání smlouvy se státní Českou poštou.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.