Novým kandidátem na temnou hmotu je těžkotonážní supertěžké gravitino

Jak detekovat extrémní částici, která proletí Zemí jako dělová koule hejnem patetických komárů? Použít celou planetu jako ultimátní paleodetektor částic. S takovým detektorem bychom mohli objevit supertěžká gravitina, pokud existují, a s nimi celou slavnou těžkou hmotu.

Bullet Cluster je považován za jeden z nejlepších důkazů existence temné hmoty. Kredit: NASA/CXC/M. Weiss.
Bullet Cluster je považován za jeden z nejlepších důkazů existence temné hmoty. Kredit: NASA/CXC/M. Weiss.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.