Táta parťák: Rodič nemá vzdělávací povinnost

Rodiče se na mě teď denně obrací pro informace, jak je to teď s jejich povinností děti doma vzdělávat. Vcelku trefně to dnes popsala stránka "Vaše práva ve škole" ve vzkazu pro pedagogy:

RODIČ NENESE ODPOVĚDNOST ZA VZDĚLÁVÁNÍ – nemá vzdělávací povinnost, jedině u dětí vzdělávaných individuálně podle § 41 ŠZ. Škola na něj nemůže tuto povinnost přenášet a očekávat, že bude dítě skutečně učit v souladu s vaším ŠVP a metodami, které používá učitel. Rodič to nemusí ani umět ani chtít umět. Všechny nápady, jak budete zavalovat žáky a jejich rodiče hromadami domácích úkolů naposílaných jim halabala přes Bakaláře, umořte v zárodku.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.