Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum

Magazín o vzděláváni bez hranic.

Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Aby platilo ve zdravém těle zdravý duch

České youtube kanály populárních sportů, jako jsou biatlon nebo volejbal, nedosahují v počtu zhlédnutí zdaleka takového úspěchu, jako kanál České obce sokolské. I když naprosto nedostižnými jsou youtubové profily Českého olympijského výboru (přes 25 milionů zhlédnutí) nebo Hokej.cz (přes 24 milionů zhlédnutí), více než dvoumilionovou sledovanost Sokola lze srovnat plně se sledovaností kanálů Českého Florbalu (2,3 mil.) nebo

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Stanou se online dny otevřených dveří novým standardem?

Kvůli pandemii Covid-19 jsou vysoké i ostatní školy dočasně uzavřeny, ovšem výuka a další události stále běží. Protože vysoké školy mají zájem se prezentovat uchazečům a uchazeči se naopak chtějí dozvědět více o školách, dny otevřených dveří se v Česku i v zahraničí přesunuly do světa internetu.

Program zůstal stejný jako v případě fyzických dnů otevřených dveří, případně jim je velmi podobný. Některé školy pořádají na online platformách prezentace jednotlivých studijních programů, další nabízejí virtuální setkání se studenty či zástupci školy a jinde si zájemci mohou poslechnout přednášky na vybraná témata. Londýnská City University, která je proslulá svou katedrou žurnalistiky, zase odpovídala uchazečům na písemné dotazy v online chatu.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Chystejme se na svět po koroně. Protože nic už nebude stejné

Dnes jen doufáme, že celá koronavirová krize už brzy skončí, ve skutečnosti ale vůbec nevíme kdy. A klidně to může trvat ještě další rok či dva. Vždyť si vzpomeňte, jak už loni v červenci jsme měli pocit, že je konec. Pak si někteří mysleli – a snad i vláda –, že konec bude o Vánocích. A nyní, po roce, je konec stále nejistý. Může přijít nová mutace, nový virus, jiné překvapení.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Žerty stranou aneb Jak se učit na zkoušky

Rozdělení látky na menší úseky

Na začátku studijního procesu je dobré, udělat si obraz o celkovém objemu učiva. Vědět, kolik kapitol látka obsahuje a kolik procesů je třeba zvládnout. Následně je třeba se zaměřit na menší zvládnutelné úseky a těm se věnovat postupně. A až po zvládnutí těchto jednotlivých částí je propojit do jednoho celku – podobně, jako když se z jednotlivých dílů skládačky skládá celý obraz.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jak podpořit vzdělávání emigrantů a uprchlíků

Australský program GREAT neziskové organizace Diversitat (v překladu rozmanitost) poskytuje studentům z uprchlického prostředí zvláštní podporu při domácí přípravě v různých předmětech, ale především při čtení a psaní v anglickém jazyce. Kromě toho také usiluje o sociální spravedlnost a harmonii v kulturně rozmanité australské společnosti. Program běží již mnoho let a byl uznán místně i celostátně jako velmi prospěšný.

Učitelé ze škol nebo dobrovolníci, kteří se na školním doučování podílejí, musí mít alespoň pedagogické minimum a odborné znalosti v předmětech, které chtějí doučovat. Mezi kolegy mám nejvíce matematiků, odborníků na přírodní vědy, humanistů a především angličtinářů.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Tvrdá škola: Lidem bez domova ošetřují rány plné červů

V prvních semestrech se medička Vanda Dumbrovská dostala k praktické výuce jen při laboratorních cvičeních. Toužila však po práci s lidmi a když ji oslovil spolužák s nabídkou ošetřovatelství lidí na ulici, neváhala a přijala ji. „Vyprávěl mi, že uvidím opravdové rány, ve kterých jsou i červi a dostanu se tak dřív k praxi. Byl to pro mě dar z nebes,“ vypráví studentka pátého ročníku První lékařské fakulty Karlovy univerzity.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

„Maturita“ – nevíme, co to je, ale všichni na to máme názor

Odpovědí na Babišův návrh byla téměř jednohlasně nesouhlasná reakce učitelské veřejnosti, jakož i ministerstva školství. „My jsme garanty toho stupně vzdělání, těch kompetencí a upřímně: pokud bych se měl pod něco podobného podepsat, budu s tím mít velký problém,“ zmiňme za všechny reakci předsedy unie školských asociací CZESHA a ředitele střední chemické školy Jiřího Zajíčka.

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

„Motivace“ jako hrom: za originální řešení dostaneš pětku

Kdy jsi začala doučovat matematiku?

Svou úplně první zkušenost jsem získala v 8. a 9. třídě, respektive v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia, ale byly to tehdy pouze „nárazovky“. Moje další, tentokrát už pravidelná, zkušenost přišla na bakalářském stupni vysoké školy. Začala jsem doučovat pod agenturou, která mi sháněla žáky. Jedna hodina doučování je stála 150 Kč. Dnes už mám ale převážně své vlastní žáky.

Jak vlastně vzpomínáš na své první doučování? Byla jsi nervózní?

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Prokrastinace aneb Ještě kouknu na Instagram, pak se pustím do práce

Asi není nutné zdlouhavě hovořit o tom, co prokrastinace je, ale ve zkratce se sluší říct, že se jedná o odkládání povinností. V této chvíli by bylo ještě možné zaměnit prokrastinaci s leností. Takže jaký je v tom rozdíl?

Pro prokrastinaci je typické, že člověk odkládá povinnosti dobrovolně, a to navíc takové, které sám považuje za důležité. To se o lenosti tvrdit nedá. Líný člověk zkrátka a dobře nic z toho dělat nechce.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Je to chřipka, nafouknutá mediální bublina a ministerstvo na nás kašle

Největší problém distanční výuky spočívá podle nadpoloviční většiny vyučujících v nedostatečném zapojení všech studentů do výuky a udržení jejich pozornosti. Pouze šestina učitelů (16 %) přijímá distanční výuku neproblematicky. Vyplývá to z průzkumu společnosti Člověk v tísni zaměřeném na výuku během epidemie covid-19. Dotazníkové šetření mezi více než 700 respondenty z 200 základních a středních škol v ČR realizovala během ledna agentura Focus.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Mimořádné nadání může být někdy pro děti danajským darem

Kvůli přerušení prezenčního vyučování tráví rodiče více času vzděláváním svých dětí, což poskytuje prostor pro vytipování slabých stránek, ale také pro objevení dětských nadání. Talenty či nadání mohou být různého druhu– hudební, výtvarné, sportovní a mnohá další, mezi která řadíme také nadaní intelektové, jemuž konkrétně se bude v textu blíže věnovat. „My těmto dětem říkáme MiND, tedy Mimořádně intelektově Nadané Děti. Typickým rysem MiND dětí je divergentní myšlení, to znamená myšlení jinak. Dalšími výraznými charakteristikami je nerovnoměrný vývoj, tedy mentálně jsou napřed, sociálně anebo motoricky jsou však pozadu,“ popisuje Miriam Janyšková, zakladatelka nadačního fondu Qiido, který se od roku 2014 věnuje podpoře a vzdělávání MiND žáků.

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Padesátiletá učitelka informatiky je výborný ambasador digitalizace

Jste původní profesí market’ák. Jak jste se dostal k tématu inovace ve vzdělávání?

Ano, pracoval jsem v Redbullu a pak dělal brand manažera pro nejrůznější značky. Někdy v tom roce 2015 za mnou přišel Pavel, můj dnešní společník, abych mu jako konzultant pomohl s jeho tehdejším edukativním projektem. Byl jsem neskutečně překvapený, že se školy během dvaceti let nijak nezměnily. Připadal jsem si jako ve skanzenu. Jediné, čeho jsme si všimli, byly nové interaktivní tabule, které se v té době nesystematicky pořizovaly ze strukturálních fondů EU za 4 miliardy. Nakoupily se tabule, ale nikdo nevěděl, k čemu je používat. My jsme proto tehdy vytvořili první vzdělávací aplikaci pro interaktivní tabule, která byla zaměřená na výchovu k volbě povolání.

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Doufám, že přispívám ke kulturní citlivosti svých studentů

Kde vůbec začal tvůj zájem o nezápadní filmovou produkci?

Začal jsem u indického filmu, protože v jednu dobu, ještě předtím, než jsem studoval na univerzitě, měl jsem takové dobrodružné tendence, co se týče zkoumání světového filmu. Chtěl jsem prostě vědět, jak vypadají filmy v různých zemích, a tušil jsem něco o tom, že v Indii je velká filmová produkce. Zajímalo mě, jak ty filmy vypadají, slyšel jsem o nich spoustu různých předsudků a nakonec mě zaujaly. Začal jsem se jim věnovat nejvíc ze všech národních kinematografií. Když jsem se pak stal doktorandem a měl jsem učit, chtěl jsem samozřejmě učit o indickém filmu.

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jak zlepšit svou koncentraci a zefektivnit proces učení

Rozdělte si látku na menší úseky

Na začátku studijního procesu je dobré, udělat si obraz o celkovém objemu učiva. Vědět, kolik kapitol látka obsahuje a kolik procesů je třeba zvládnout. Následně by se ale student měl zaměřit na menší zvládnutelné úseky a těm se věnovat postupně. A až po zvládnutí těchto jednotlivých částí je propojit do jednoho celku – podobně, jako když se z jednotlivých dílů skládačky skládá celý obraz.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Syndrom vyhoření hrozí i studentům vysokých škol

Syndrom vyhoření, v angličtině burn-out, je v České republice označovaný jako psychologicky problematický stav mysli. Oproti tomu v Americe je klasifikován jako nemoc. Pravda je nejspíš někde mezi tím, ale záleží na konkrétní podobě.

Syndrom byl poprvé pojmenován v roce 1974 americkým psychologem Herbertem Freudenbergerem. V té době se vyskytoval relativně málo, zatímco dnes postihuje až pětinu obyvatelstva a počet případů každoročně stoupá. Není se ani čemu divit, současná doba stále více klade důraz na efektivitu a produktivitu a nároky na jedince neustále vzrůstají.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Je vědecky dokázáno, že hudba na mozek působí jinak než slova

Jaké je postavení hudební výchovy v USA? V Česku má hudební výchova na základních školách pověst odpočinkového předmětu, a pokud se jí někdo chce věnovat hlouběji, musí chodit na základní uměleckou školu.

I když to vypadá, že se v České republice nebere hudební výchova vážně, pořád má obecně vyšší úroveň než v USA. Už jenom z toho důvodu, že na českých základních školách je povinná. Je to způsobeno odlišným financováním školství, jelikož ve Spojených státech amerických financují školy jednotlivé okresy. Poté se třeba stává, že se na některých školách hudební výchova nevyučuje, jelikož na ni nejsou peníze. Není to ovšem jen problém hudební, ale například i výtvarné výchovy. V Česku je navíc pro učitele mateřských škol povinná hudební příprava.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Žáci 6. a 9. tříd na distanční výuce – rozdíly tu jsou, ale ne dramatické

Na nedávno zveřejněnou anketu na téma distanční výuky mezi bezmála čtyřmi tisíci žáky 9. tříd, jejich rodiči a učiteli nepřímo navazují i výsledky z podobného šetření mezi žáky 6. tříd. Anketu mezi oběma věkovými kategoriemi v říjnu až listopadu loňského roku provedla společnost Scio v rámci tzv. Národního testování. Do odpovědí za mladší žáky se zapojily skoro 4000 šesťáků, zhruba 800 jejich rodičů a 120 učitelů. I když se dotazování 6. tříd vracelo k hodnocení jarní části distanční výuky, (dotazování v 9. třídách už se plně soustředilo na podzimní přechod k distanční výuce), přesto výsledky ukázaly na výrazně shodné znaky, zároveň ale také upozornily na některé rozdíly ve vnímání online výuky a spokojenosti s ní.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Duševní zdraví studentů není na našich univerzitách prioritou

Zkoušky, zápočtové, státnice či obhajoby závěrečných prací bývají pro studenty nejstresovějším obdobím z celého semestru. Mnohdy se učí celé dny i noci a ze svého režimu vyřazují jinak pravidelné aktivity. „Pokud je člověk zvyklý se několikrát týdně hýbat a spát určitý počet hodin, neměl by tyto zvyky měnit ani ve zkouškovém období. Psychohygiena je totiž doping při učení. Mozek díky ní lépe vstřebává informace,“ říká zakladatelka organizace Nevypusť duši Marie Salomonová.

Pečovat o duši stejně jako o zuby

Právě stres často mívá neblahé dopady na psychické zdraví studentů. Překonávat těžká období se vysokoškoláci naučí s pomocí spolků zajímajících se o duševní zdraví, relaxačními technikami či pozitivním myšlením.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Režisér Pavel Ruzyak: Rád bych viděl film, který vytvořily nevidomé děti

V roce 2020 ses přihlásil do projektu První krok, který pořádá Skautský institut v Praze, s nápadem filmového kroužku pro děti se zrakovým postižením. Co tě k tomu vedlo?

Sám jsem filmař a před nějakou dobou jsem začal spolupracovat s neziskovkou Osvěta, kde jsem natáčel dokument o tom, jak pracují s dětmi se zrakovým postižením třeba v rámci výtvarné výchovy. A já si říkal, proč nezkusit film.

Už se o to někdo před tebou pokoušel?

O nikom nevím. Jsou pokusy, jak dostat k nevidomému divákovi hotový film – třeba zvukové titulky, kde se popisuje, co se děje na plátně – ale já chci jít ještě dál a pokusit se zapojit nevidomého diváka do procesu tvorby. V Osvětě jsem viděl, jak se dá pracovat.

Read the article (2 min read)