Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum

Magazín o vzděláváni bez hranic.

Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Proč je novela zákona o pedagogických pracovnících dobrý nápad

Zatímco podobnou kritiku z řad zástupců pedagogických fakult, kteří se především obávají o svůj vlastní, zahnívající rybníček (a že jde o rybníček hodně hnilobný, dokazuje např. studie TALIS 2018, kde se pedagogická příprava v ČR ocitla v mnoha ohledech na úplném chvostu ze všech zemí OECD a dalších včetně Vietnamu či Rumunska), lze přejít bez povšimnutí, popřípadě ji mít rovnou za indikaci, že se jde správným směrem, kritika prof. Spilkové se jen tak přejít nedá. Paní profesorce se totiž rozhodně nedá upřít odborný ani lidský kredit, ani se nedá tvrdit, že by stála a priori proti jakékoli inovaci ve vzdělávání. Zaštítila např. pokus o institucionalizaci asi nejinovativnějšího programu učitelského vzdělávání

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Pomozme připojit děti k internetu a spojit je se školou

Ne všichni žáci mají pro svůj rozvoj zajištěny takové materiální podmínky, jaké by potřebovali a jaké by odpovídaly dnešnímu standardu. I když statisíce žáků berou jako každodenní samozřejmost online připojení, další řádově desítky tisíc žáků takové štěstí nemají. Jedním z důsledků dlouhotrvající koronavirové krize je i skutečnost, že stále mnoho žáků zůstává odříznuto od distanční výuky probíhající prostřednictvím online připojení, neboť pro některé rodiny je i několik stokorun měsíčně za internetové připojení nemalou částku z jejich rozpočtu. Společnost Scio chce proto takové žáky vyhledávat a ve spolupráci se společností Vodafone a ScioŠkolami se postarat o jejich bezplatné internetové připojení až do konce aktuálního školního roku.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Aby děti nezapomněli, odkud jsou, pomáhá jim Krajánek

„Podporujeme výchovu kosmopolitních dětí s otevřenými názory, které ví, že různé kultury jsou založené na odlišné historii a tradicích. Pěstujeme u nich vztah a lásku k jejich českému původu, české zemi, její kultuře a jazyku. S tím se neodmyslitelně pojí i podpora čtení a čtenářské gramotnosti,“ je krédo časopisu Krajánek, který vznikl neplánovaně napříč několika státy po celém světě a stojí za ním nezávislá dobrovolnická iniciativa spolku Krajánek ve světě. Kromě vydávání časopisu se spolek věnuje propagaci českého jazyka, literatury a kultury, tvorbě výukových materiálů, a svojí prací se snaží podporovat především mladou generaci Čechů žijících v zahraničí.

Jaká potřeba vás vedla s časopisem začít?

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Skoro 4000 žáků nám zhodnotilo distanční výuku

Zatím nejrozsáhlejší pohled na to, jak žáci, jejich rodiče i vyučující vnímají přínosy i nedostatky distanční výuky přináší anketa společnosti Scio realizovaná na základních školách. Možnost podle svého si organizovat čas, samostatnost, nové formy výuky, ale také nadmíra úkolů, nižší motivace k učení, chybějící běžný kontakt s vrstevníky, občas váznoucí komunikace všech zúčastněných a také přetížení učitelé – to jsou některá z hlavních zjištění průzkumu na téma distanční výuky. Jeho výsledky mj. přináší vhled do toho, jak výuku vnímají žáci z přelomového ročníku 9. tříd, tedy žáci, z nichž se nyní velká část připravuje na přijímací zkoušky na střední školy.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jak dobře učit děti uvězněné doma?

Dalo by se říci, že zavření škol urychlilo dětem životy. Žáci a žákyně, schovaní ve svých domovech, se ocitli ve stejné situaci, v jaké se průměrní Češi ocitnou až po 16 letech strávených ve vzdělávacím systému. Chtělo se od nich, aby se učili nové věci, avšak poprvé v životě v tom byli odkázáni sami na sebe. To byl pro mnohé z nich pořádný šok.

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Dřív se řešil alkohol a kouření, dnes jsou to duševní problémy

Nezastavila je ani koronavirová pandemie, pomáhali dětem skrze webináře. Zakladatelka organizace Nevypusť duši Marie Salomonová prožívala první deprese již ve třinácti letech. „Tehdy učitelé neměli žádné podpůrné kurzy. Zachránila mě jejich vnímavost a lidskost,“ říká osmadvacetiletá neurovědkyně, která se nyní s týmem lektorů snaží pedagogy naučit, jak reagovat v situacích, kdy je osloví žák s duševními problémy.

V době pandemie přibylo už na jaře telefonátů na tísňových linkách. Mohlo některé jedince rozrušit jednání vlády? Především, že středoškoláci dlouho nevěděli, zda a za jakých podmínek budou maturovat.

Read the article (5 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Pro studenty noční můra, pro učitele výzva

Podle průzkumu společnosti STEM/MARK z roku 2011 označilo matematiku za jeden ze tří nejoblíbenějších předmětů pouhých 30 % respondentů a dalších 31 % uvedlo, že ji nemá rádo. Procento maturantů, kteří si ji ve společné části maturitní zkoušky volí, rok od roku klesá. Dokonce se jí 21 % z nich obává.

Marečku, podejte mi minci

Otázky, jak vyučovat matematiku neutuchají. Když se před dvěma lety uskutečnila na serveru Seznam zprávy debata o výuce matematiky a Hejného metodě mezi Bohumilem Kartousem z EDUinu a Josefem Kubátem, předsedou Jednoty českých matematiků a fyziků, padla mimo jiné myšlenka o nepřipravenosti vyučujících matematiky.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Diplom už zaměstnavatelům nestačí, chtějí něco navíc

Jak jsou na tom absolventi s uplatněním na trhu práce, každoročně monitoruje MŠMT i Národní ústav pro vzdělávání. Na základě získaných informací dávají podněty školám, aby se snažily reagovat na aktuální poptávku. Právě jeden z těchto průzkumů došel ke zjištění, že studenti ani tak nepotřebují zářivě červený diplom jako skutečné znalosti a dovednosti. A to je přesně to, co dnešním absolventům ve velkém chybí.

Před 10 lety nebylo mladých lidí s diplomem tolik, na vysokých školách vlastně ani neexistovala taková škála oborů a úroveň vzdělávání byla o něco vyšší. Jenže zároveň zaměstnavatelé neměli problém si svého nováčka proškolit.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jak napsat kvalitní esej? A zvlášť když vás tlačí termín

Odkud začít při psaní eseje? Pokud nemáte jasně dané téma, vymyslet to správné bývá často nejhorší část celého tvůrčího procesu. Ideální je přemýšlet o tématu už během semestru. Pokud se ale deadline už neúprosně blíží a nápad nepřichází, je dobré začít u sylabu předmětu, při té příležitosti si projít témata jednotlivých hodin a vybrat okruh, který je vám nejbližší a něco o něm už víte. Ideální je takový, u kterého máte poznámky z hodin a další studijní materiály k dispozici. Hotové podklady celou práci usnadní. Téma by nemělo být moc široké a zároveň je třeba pamatovat na zadaný rozsah.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Distanční výuka v zahraničí: V New Yorku testují na Covid co dva týdny

Přinášíme malou anketu na téma, jak aktuálně probíhá univerzitní výuka v různých zemích světa. Na otázky odpovídají Markéta Malá z newyorkské univerzity Tandon School of Engineering, Nadine Toye z irské National University of Ireland Galway a Moa Granberg ze švédské Linnaeus University.

Jak je na tvé univerzitě limitována výuka?

Markéta: Ve třídě nás může sedět jen pár, každý máme své zapsané místo a nesmíme sedět jinde, každé dva týdny jsme testovaní a před každým vstupem do budovy musíme vyplnit online vstupní formulář. Jinak to ale šlape.

Nadine: Máme distanční výuku. Mnoho přednášejících ale doteď není zvyklých na používání technologií a občas to vede k tomu, že je těžké hodiny sledovat. Obecně se ale snaží ze všech sil.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Nic z tohohle doma nezkoušejte. Ale návod si přečíst můžete

Randall Munroe už u nás v překladu úspěšně vydal dvě knihy – Co Kdyby? a Velký vysvětlovač. Nyní k nim přibyla třetí s názvem Jak na to? s podtitulem Absurdní vědecká řešení obyčejných každodenních problémů. Krom toho, že všechny knihy jsou zajímavé svým obsahem a mohou sloužit jako hodně alternativní učebnice, představují i zajímavou překladatelskou výzvu, neboť jedna z nich používala k popisu věcí kolem nás pouhých 1000 druhů slov. A zkuste takto popsat vesmírnou stanici, tepelnou elektrárnu, helikoptéru, rentgen a ještě mnoho další věcí kolem nás tak, aby to každý pochopil. Všechny tituly do češtiny přeložil

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Hravě se „prokousat“ učením aneb v čem tkví popularita bite-sized learningu

Základním pravidlem tzv. bite-sized learningu je zaměření se na jeden učební cíl a nalezení řešení jednoho klíčového problému. Někteří autoři připodobňují tuto metodu k vyhledávání na Googlu, kdy žák vyžaduje konkrétní řešení just in time. Není tedy nutné členit výuku na úvod a další jednotlivé sekce, důležité je být přímý bez dalších příkras a zabředávání do zbytečných detailů. Cílem je dostat ke studentovi co nejdříve pomyslné „how to“, tedy jak na to.

Na míru našemu mozku

Průzkumy dlouhodobě naznačují, že schopnost koncentrace pozornosti žáků klesá. Lynne Millward ve své knize Understanding Occupational & Organizational Psychology uvádí, že informace zpracováváme smysluplně tehdy, pokud jsou nám dávkovány v blocích. A to je další argument pro učení se formou krátkých a konkrétně zaměřených aktivit, které se zdají býti šité na míru našim mozkům.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Děti s autismem mají vlastní učební strategie, jako učitelé se musíme přizpůsobit

Malá poznámka na úvod. Rozhovor je přeložený z angličtiny, po oboustranném zvážení jsme jako způsob oslovení zvolili tykaní. Autentické reflexe jejích studentů jsou v článku vyznačené kurzívou.

Děti s PAS učíš už pět let. Jak přesně ses k tomu dostala?

V Teheránu, hlavním městě Íránu, jsem studovala nejprve bakaláře z překladatelství a později magistra z učitelství angličtiny. Roku 2012 jsem se rozhodla jít na doktorát a musela jsem začít přemýšlet o tématu své disertační práce. Vždycky mě zajímala kritická pedagogika, tak jsem instinktivně cílila na vzdělávání skupin, které nejsou v centru pozornosti. Sociální spravedlnost v rámci procesu vzdělávání se stala mým úkolem nejen ve vlastní zemi, ale po celém světě.

Read the article (5 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Noc vědců zavede roboty do domácností a program ukáže, jak si robota vychovat

Noc vědců letos seznámí účastníky se světem robotů. Patnáctý ročník ukáže, jak roboti pomáhají lékařům, dramatikům a dalším lidem v jejich práci či životě. Návštěvníci se navíc nebudou muset jako každý rok rozhodovat, jestli dají přednost soudnímu procesu či robotické chirurgii. Cestování mezi fakultami nikoho nečeká, jelikož Noc vědců bude online. Lidé se tak z obývacího pokoje podívají třeba na Univerzitu Karlovu v Praze i Palackého v Olomouci.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jak pomocí hraček naučit děti prožívat emoce

Plyšový žabák Ferda doprovázený plyšovými mouchami a trochu atypickou dětskou knížkou tvoří set nazývaný EMUŠÁCI. Téhle originální vzdělávací hračky s ryze českým původem se už prodalo bezmála 20 tisíc kusů. Nápad na Emušáky se zrodil před pár lety ve společnosti Scio. Tu zná většina školáků (i jejich rodičů) díky různým testům, ale Emušáci nic netestují. Pomáhají rozvíjet emoční inteligenci, tedy dětem vyjadřovat jejich pocity a rodičům naopak pocity jejich dětí lépe chápat a usměrňovat.

Read the article (1 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Problémem není vzdělávání, ale absence sociálních kontaktů

V médiích se často skloňují především vědomostní dopady domácí výuky, jaká další úskalí ale může absence pravidelné školní docházky přinášet?

Největší dopady to samozřejmě má v oblasti sociálních vztahů. Dítě vypadne z pravidelného denního řádu, zpřetrhají se vrstevnické vztahy, zpřetrhají se vztahy učitel-žák. Školáci mohou také ztratit řadu aktivních zájmů a činností. A to i přes to, že se některé školy snaží zapojit do online výuky co největší množství žáků.

Jaký je rozdíl mezi tím, když se dítě učí látku doma a když ve škole? 

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

IT je pro kluky, ženy tam nepatří. Je to obor géniů!

Před šesti lety vaše kamarádky, tehdy studentky informatiky, uspořádaly první Czechitas workshop. Pamatujete si, co je k tomu vedlo?

Naše zakladatelka Dita Přikrylová tehdy studovala s Mirkou Jarešovou fakultu informatiky a cítily se tam samy. Na fakultě bylo málo holek, tak se rozhodly s dalšími studentkami informatiky uspořádat grafický workshop, aby přiblížily tento obor dalším ženám. Přišlo asi třicet nadšených holek, které se chtěly naučit víc a víc. Díky jejich nadšení jsme se rozhodly rozjet projekt v Brně.

Kdy poprvé jste poznaly, že chcete jít do Czechitas na plný úvazek, a ne se projektu věnovat jen ve volném čase?

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Učíme online: projekt, který pomáhá rodičům i učitelům

Vzdělávání online na jaře většina učitelů i rodičů považovala za přechodné období. Většina z nich se koncem školního roku nechala uchlácholit představou, že podobná situace už znovu nenastane. Tomu odpovídala organizační stránka věci. Učitelé často nevedli klasické vyučování, ale zadávali domácí cvičení spolu se samostudiem, rodiče v mnoha případech museli zkombinovat domácí školu s vlastním zaměstnáním, péčí o mladší sourozence a domácnost, což i pro ně představovalo daleko větší zátěž. Není divu, že nároky škol v tomto období výrazně polevily. To potvrzují učitelé i samotní žáci.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jednu závislosti vystřídala druhá aneb Jsou lepší cigarety nebo počítač?

Na úvod dobrá zpráva: celkové výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) jsou pozitivní, obavy ale vzbuzují nové trendy, mezi které výzkumníci řadí hlavně závislost na sociálních sítích, online gambling a nové způsoby konzumace, jako vaping nebo elektronické cigarety. Jaké jsou další závěry studie mezi bezmála sta tisíci mladistvými napříč Evropou?

Kouření

K cigaretám by se nemělo problém dostat okolo 60 % evropských studentů. Jako nejsnáze dostupné je uvádí šestnáctiletí z Dánska, kde jen 21 % dotázaných nepovažuje cigarety za snadno dostupné. V České republice, stejně jako u našich sousedů v Polsku a na Slovensku, jsou tato čísla také relativně vysoká. Přes 70 % studentů vnímá cigarety jako snadno dostupné.

Read the article (2 min read)