Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum

Magazín o vzděláváni bez hranic.

Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Vše, co jste chtěli vědět o online výuce – přehledně a na jednom místě

Školy se přesunuly do virtuálního světa a děti se vzdělávají prostřednictvím počítačové techniky. Místo usednutí do lavic, usedají před obrazovku počítače. Jak děti v domácím prostředí vést k tomu, aby plnily školní povinnost?

Režim i vlastní tempo

S radami přichází psychologové, kteří apelují na nastavení přijatelného režimu, ale zároveň aby se rodiče vyvarovali neustálé kontrole jejich malých studentů. „Pokud vám někdo pořád dýchá za zády, málokdy je odvedená práce tak kvalitní, jako když pracujete podle sebe, svého tempa,“ komentuje situaci dětský psycholog Václav Mertin. Avšak onen režim, který děti kvůli distančnímu vzdělávání ztratily, je k efektivnímu učení rovněž potřeba.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Vzdělávání u „protinožců“ je pro našince často velmi překvapivé

Jakožto českou učitelku anglického jazyka žijící v Austrálii mě australské základní školství velmi zajímá a vlastně i do jisté míry fascinuje. Na jedné straně mám k dispozici detailně propracovaný učební program a osnovy, na straně druhé však většina rodičů ani dětí neví, co se vlastně učí a především, jakým způsobem se „to“ učí.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Kritický pohled na kritické myšlení žáků na základní škole

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení není žádnou novinkou. Poprvé si ho mohli učitelé vyzkoušet aplikovat už ve školním roce 1997/1998. V té době byl ale mnohými kritizován a považován za zbytečný, a tak se od něho spíše upustilo. V současnosti se k němu některé školy vracejí a učí se ho správně používat.

Cílem je využít vhodné metody, které žáka nasměrují, aby si zvládl získat potřebné vědomosti, dokázal přemýšlet nad informacemi, které se k němu dostanou, a to na základě toho, co už sám zná. Důležitou roli zde hraje učitel, který je v takovém případě v pozici mentora a v potřebných situacích žáka nasměruje správným směrem.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Diagnóza dyslexie: Nálepka, výmysl, nebo první krok k lepšímu životu?

Mnozí lidé mají jasno v tom, že dyslektické děti jsou prostě líné nebo hloupé a kdyby se snažily, žádné problémy by neměly. V proudu zastánců alternativního vzdělávání se zase daří přesvědčení, že stačí nějaký ten rok počkat a všechno se tím vyřeší. Tak jednoduché to ale není.

Poruchu, kterou dnes označujeme jako dyslexii, popsal už v roce 1917 lékař James Hinshelwood, který ji označil za vrozenou slovní slepotu. Vyslovil přesvědčení, že při volbě vhodné intervence převezmou roli oslabených mozkových center jiné části mozku. Jeho předpoklady potvrdily o desítky let později závěry výzkumů využívajících magnetické rezonance. Pomocí tohoto přístroje dokázali

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

V jednom kole učí právníky pečovat o duševní zdraví

Vysokou náročnost právnických profesí zaznamenaly zakladatelky spolku V jednom kole již při studiu práv a na odborných praxích. „Samotné studium je velmi individuální a zakládá se na soutěživosti. Téměř každá práce je samostatná, každý se snaží předběhnout druhého a vyhrát,“ přibližuje jedna ze čtyř zakladatelek Katarína Kruľová. Práva navíc podle Evy Führerové, další ze čtveřice žen, často studují osobnosti, které jsou náročné i samy na sebe. „Jsou od dětství zvyklé, že se od nich hodně očekává, a pak si nepřipouští žádnou slabost,“ doplňuje absolventka práv, která se věnuje i osobnímu koučinku.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Mediální výchova do školy (ne)patří

Svůj podíl na alarmujícím stavu mediální gramotnosti mládeže má podle odborníků i skutečnost, že je ve školách mediální výchova opomíjena. Jak by se mělo přistupovat k mediálnímu vzdělávání nastínila například Platforma pro mediální vzdělávání. Její otevřený dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi podepsalo 13 organizací a subjektů, které jsou aktivní na poli mediálního vzdělávání. V čele Platformy stojí nezisková organizace Člověk v tísni.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Pavel Iványi o Mezinárodní škole v Brně: Co pět let se musíme obhajovat

Bylo vám třináct let, když jste s rodiči emigroval do Nizozemí. Když srovnáte školství 70. let v Československu a v Nizozemí, jak velký to byl tehdy rozdíl?

Neskutečný. Bohužel je to stále velký rozdíl, ale tehdy… to se snad ani srovnávat nedá. Ještě v Praze jsem chodil na jedinou tamní jazykovou školu, v ulici Ostrovní. Vyučovala se tam francouzština, jen jedna nebo dvě hodiny týdně, ale na tu dobu to bylo něco mimořádného. Protože rodiče byli vědci a bylo pro ně těžké v Československu pracovat, rozhodli se emigrovat. Pomohl nám ředitel ústavu, kam pak otec nastoupil. Zařídil nám emigraci a podpořil nás i po příchodu do Holandska. To jsem byl v sedmé třídě.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Zavřené střední: Sedět nad úkoly, nebo si užívat prázdniny?

Je tomu tak díky „korona-novele“ školského zákona, přijaté v průběhu léta v reakci na jarní divoké zavírání škol. Touto novelou byla do základního školského předpisu prozíravě zanesena pravidla pro případ, že by se školy opět musely zavřít. Stalo se, a je otázkou, co to pro jednotlivé aktéry znamená. Abychom to mohli rozklíčovat, musíme nahlédnout především právě do nového § 184a školského zákona .

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Školy zavírat lze, ale dělejme to chytře

Tak nám české školy zase na nějakou dobu zavřou. Je samozřejmě možné je zavřít plošně a bezohledně, ale jde je také zavřít, respektive přesněji řečeno omezit docházku do škol rozumně, nebo dokonce i chytře. Tak, aby to bylo epidemiologicky účinné a přitom aby napáchané škody a sociální i jiné náklady byly co nejmenší.

Epidemiologové už vědí, že u barů a restaurací je celá škála možností mezi uzavřeno a otevřeno. Například že je stanovena zavírací hodina a že všichni musí mít místo k sezení, že vzdálenost mezi stoly musí být větší apod. Tak i u škol je mezi úplným uzavřením a běžným prezenčním režimem celá spousta možností.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Farmacie má velký přesah do humanitní oblasti

Na brněnskou Masarykovu univerzitu se po šedesáti letech vrací farmaceutická fakulta, která v těchto dnech startuje svůj první semestr. Staronová fakulta nabídne spolupráci s přírodními i humanitními vědami.

Každý semestr startuje výuku na Masarykově univerzitě na devíti fakultách. Letos na začátku října, ale akademikům jedna fakulta přibude. Po šedesáti letech se pod záštitu Masaryka vrací farmacie. Je to poprvé, kdy došlo v novodobé historii českého školství k přesunu fakulty z jedné univerzity na druhou. Masarykova univerzita ji v červenci převzala od Farmaceutické a Veterinární univerzity.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Školka, kde místo smrčků vyrůstají malé děti

Je půl osmé a do lesního srubu v malebném údolí v srdci Českého středohoří se sjíždí předškoláci. Čeká je další den plný pohybu na čerstvém vzduchu, neformálních her a objevování tajů severočeské přírody. Kolem půl deváté už patnáctičlenná skupina dětí, doprovázena dvěma zkušenými pedagogy, vyráží do lesa. Vítejte v lesní mateřské školce.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

„První dva roky budou chaos, řád si ale děti musí najít samy,“ říká čtyřiadvacetiletý zakladatel svobodné školy

Ve svých čtyřiadvaceti letech si Matěj Frgala splnil netradiční sen. Svobodná demokratická škola Erazim, kterou v Opavě spoluzaložil, nyní poprvé otevřela své dveře žákům. Proč věří, že je třeba nechat děti zažít si absolutní svobodu?

Třetí etáž obchodního domu v Opavě dává od 1. září kromě obchodům s oblečením prostor také základní svobodné demokratické škole Erazim. Škola je zapsána v rejstříku a v současné době se v ní vzdělává prezenčně deset dětí. Zbylých pětatřicet žáků do školy fyzicky nechodí, fungují jako „domškoláci“.

Na zakládání ZŠ Erazim se podílí více lidí, ty jsi byl ale iniciátor. V tak mladém věku to vyžaduje spoustu odhodlání. Jak takový nápad vznikl? 

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Uzavírání škol a distanční výuku lze zvládnout, ale je třeba se připravit

Uzavírání škol není žádná vzdělávací apokalypsa. Může to být nepříjemné, ale je to taky příležitost něco nového se naučit a vyzkoušet. Scio na základě jarních zkušeností nabízí své zkušenosti a postupy, jak přepínat mezi „běžnou“ a případnou okolnostmi vynucenou distanční výukou. Součástí je například i nácvik online výuky přímo ve školách.

Jan Táborský, člen Rady ScioŠkol

I když prezenční výuka zhruba tisícovky žáků v 11 základních a jedné střední ScioŠkole probíhá zatím (k 21. září) ve standardním režimu, pro případ, že by bylo nutné z důvodů koronavirové nákazy přistoupit k jejich zavírání, mají ScioŠkoly k dispozici jasné postupy, jak plynule přejít k distanční výuce.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Milá soužko učitelko Semelová,

Foto: Scio

doputoval ke mně váš rozhovor z Haló novin a spolu s ním i závan starých časů, kdy i já jsem každý den zasedal do lavice a všechny kantory bez přemýšlení oslovoval „soužko učitelko“. Vaše zlá a jedovatá slova jako „zásadně odmítám domácí výuku; odmítám „skvostný“ nápad kombinované výuky v podobě Expediční ScioŠkoly; rádoby odborník Ondřej Šteffl; dezinformace; jsou to úlety, které je třeba odmítnout“ atd. atp. mě naplno vrátila 40 let zpět. Ponechme stranou, zda má vůbec smysl diskutovat s lidmi, kteří obhajují masového vraha Gottwalda a relativizují zločiny komunismu, jako vy, soužko učitelko Semelová. Raději pojďme k věci.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

V téhle škole se děti rozhodují samy, učitel jen přemýšlí, kdy je ještě postrčit a kdy už ne

Facebookovou skupinou pro domškoláky nedávno zarezonoval zajímavý příspěvek: „Jsem učitel s více než 13 lety praxe ve školách v Praze a Anglii. Moje poslední místo bylo na Summerhill, kde jsem měl možnost propadnout demokratickému vzdělávání. Momentálně cestuji po Novém Zélandu a rád bych věděl, zda by zde byl zájem o online formu učení.“ Čech, který pracoval v nejstarší demokratické škole světa a navíc chce rozvířit vody české distanční výuky? Jeho zkušenosti a svěží pohled na vzdělávání by v tuzemské debatě o školském systému neměly chybět. Seznamte se s Davidem Yilmou.

Ne každý ví, co je Summerhill. Mohl byste na úvod popsat den školáka v Summerhillu?

Read the article (5 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Ivana Blašková: Věříme, že dětská hra je nejlepší formou učení.

V září 2018 založili tři nadšenci v Kroclově u Českých Budějovic komunitní základní školu doslova na zelené louce. Ve Starhillu se první rok sešlo 12 dětí, v září 2019 nastoupilo do této školy 19 dětí ve věku 5–9 let. V režimu individuálního vzdělávání je tu tři různorodí průvodci provázejí světem vnějším i vnitřním. Starhill zároveň funguje jako klub s nabídkou odpoledních volnočasových aktivit.

Read the article (6 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Proč nechat děti být co nejdéle dětmi – jakou roli hraje svobodná hra ve vývoji zdravého jedince?

Pravděpodobně mediálně nejznámější advokát dětské hry je profesor Peter Gray, evoluční vývojový psycholog. Po letech studia emočního vývoje savců ho život takřka donutil změnit profesní specializaci a zabývat se vývojem zdravého dětského ducha. Důvodem byl jeho devítiletý syn. Již od začátku školní docházky platil za černou ovci, systematicky narušoval výklad učitelů a vždy dělal pravý opak toho, co mu bylo řečeno. Když matematikář představil „jediné správné řešení“ rovnice, Grayův syn napjal všechny síly, aby našel další řešení a dokázal, že učitel vykládá nesmysly.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Sebeřízené vzdělávání – odpověď na nejistou budoucnost?

Pro začátek je třeba si ujasnit terminologii. V českém prostředí nerozlišujeme mezi sebeřízeným (self-directed learning) a seberegulovaným (self-regulated learning) vzděláváním. V anglické literatuře je však mezi těmito dvěma směry důležitý rozdíl.

Termín sebeřízené vzdělávání se objevil v 70. letech v oboru andragogika a vzdělávání dospělých. Dospělí studenti za podpory svých lektorů a učitelů převzali iniciativu a začali sami rozhodovat o tom, co a jak se potřebují nebo chtějí naučit. Definovat si cíle, najít správné metody, jak svých ambic dosáhnout, identifikovat nejlepší informační zdroje a nakonec vyhodnocovat efektivitu svého učení – to všechno jsou dodnes úkoly sebeřízeného studenta (Knowles, 1975, s. 18). Najednou nebylo potřeba vševědoucího profesora, který by měl patent na pravdu. Lidé zjistili, že jediný, kdo je může něco naučit, jsou oni sami.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Rozdíl mezi školou a domácím vzděláváním je obrovský. Je možné najít v současné situaci alespoň kompromis?

home schooling

Už to budou dva měsíce, co byly po celé republice zavřeny školy. Rodiče i děti zažívají něco, co dosud neznali, a je to pro ně pochopitelně velmi náročné. Pro rodiče domácí výuka často znamená skloubit zaměstnání s výchovou a vzděláváním, pro děti naopak mimořádné prázdniny, které si chtějí užít a během nichž nechtějí trávit čas nad učebnicemi. Ideální by bylo najít kompromis, který by vyhovoval oběma stranám, ale školy se tomu trochu brání. I pro ně je tato situace velkou neznámou.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Změní pandemie české školství?

homeschooling koronatime

Žáci a studenti se seznamují se samostudiem, rodiče s náplní jejich výuky. Učitelé se vypořádávají s online vzděláváním. Koronavirová pandemie postavila české školství a rodiny před celou řadu výzev, se kterými se stále musejí vypořádávat. Zároveň odhalila i propastné rozdíly, které mezi jednotlivými školami panují. Problémy se podle odborníků objevily s ochotou učitelů vzdělávat se v oblasti digitálních technologií. Českým školám se nyní otvírá několik možností, jak dále vzdělávat. Mohou se vrátit zpět ke svým standardům, či naopak ukázat, že pro plnohodnotné studium není potřeba denně sedět několik hodin v lavicích.

Read the article (3 min read)