Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum

Magazín o vzděláváni bez hranic.

Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Soukromé školy nevysávají veřejné školství. Jen umožňují vybrat si

Představme si, že by v nějakém městě měli nemocnici, která všechny zraněné končetiny amputuje. A kdyby někdo chtěl zřídit nemocnici soukromou, kde postupují jinak, tak by to město zakázalo a slibovalo by si od toho opětovný nárůst pacientů v městském zařízení. Co by se stalo? Ti, kteří po amputaci netouží, by stejně do městské nemocnice nešli. Svěřovali by se různým pokoutným „domácím lékařům“ nebo by si doma zašívali nohy sami. Možná by si pár nejbohatších zajistilo operaci v cizině, a dost možná by mezi nimi byli i předseda vlády či ministr zdravotnictví, kteří by se sami do soukolí jimi budovaného systému nesvěřili.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Na online zkoušky dohlédne umělá inteligence z České republiky

Vzdělávací společnost Scio musela v loňském i letošním školním roce neplánovaně a v krátkém čase zajistit online podobu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které nahrazují či doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku i na Slovensku. Reagovala tak na nepříznivý vývoj pandemie COVID-19. Od té doby uspořádala více než 78 tisíc online zkoušek, nyní plánuje udržet jejich online podobu i do budoucna, avšak s využitím vlastního moderního testovacího prostředí. 

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Covid zesílil problémy, se kterými se školství potýká dlouhodobě

„Mám za sebou 13 let praxe a ani jednou se mi nestalo, že bych pomyslela na odchod z profese. Teď takové myšlenky mám. Učení miluji, potřebuji ale osobní kontakt se třídou… Zatěžuje mě myšlenka na to, že se někteří žáci už vzdali… A já cítím bezmoc…“ To je jedna z reakcí, kterou zaznamenal aktuální výzkum agentury PAQ Researchmezi českými učiteli. „V průběhu pandemie se středně těžké symptomy úzkostí a depresí projevily u 11 až 19 % Čechů. U učitelů je to až 38 %, ačkoli u některých může jít jen o krátkodobé problémy,” komentoval výsledky výzkumu sociolog

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jakou maturitu si uděláte, takovou ji máte

„Otázka číslo 2: Prokaryotní a eukaryotní buňka, funkční struktury a vztahy uvnitř buňky.“ Přáli byste si něco takového vytáhnout u maturitní zkoušky z biologie? A nebo ještě jinak: kdo z vás, kteří máte už alespoň deset let od maturity, si pamatujete jakou otázku jste si vytáhli a hlavně, co jste na ní odpovídali? Pusto? Prázdno? Možná kdybyste měli možnost dělat moderní maturitu, jakou dělají maturanti třeba na ScioŠkole, přeci jenom byste si z ní odnesli něco víc, než jen kus papíru stvrzující její složení.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Kdo říká, že do třídy patří jen jeden učitel?

Do naší základní školy jsem začala chodit při mateřské dovolené na dvě hodiny týdně jako dobrovolník. Protože jsem sama učitelka, lákalo mě nové poznání a hlavně jsem byla zvědavá, jak to v australské škole chodí. Nebylo těžké se do školy dostat, protože učitelé v australských základních školách (zejména těch nižších ročníků) pomoc rodičů velmi vítají. Ze začátku jsem dohlížela na děti v 1. třídě při výměně knížek na čtení a pomáhala při skupinových aktivitách v anglickém jazyce. Ty dávají dětem velký prostor pro jejich imaginaci a kreativitu, a protože se stříhá, maluje, lepí, je každá ruka navíc dobrá.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Politici ukázali, co si myslí o budoucnosti školství

Dne 8. června 2021 se uskutečnila debata zástupců sněmovních stran o školství, kterou uspořádala nezisková organizace Učitel naživo. Smyslem debaty bylo reagovat na výzvy, jež předložila iniciativa Domácí úkoly 2021. Pozvání přijalo celkem devět hostů: ministr školství Robert Plaga (nestraník za ANO), poslanci Petr Gazdík (STAN), Martin Baxa (ODS), Pavel Jelínek (SPD) a Marek Výborný (KDU-ČSL), člen výboru Turnaje mladých fyziků Daniel Mazur (Piráti), náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma (TOP 09), poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) a předsedkyně Krajské rady KSČM Marta Semelová.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Pozor, následující text může vyvolat vzpomínky na trauma

Smyslem varujících upozornění neboli trigger warnings („upozornění na spouštěče“) je podat čtenáři informaci o tématech, která budou zmíněna v článku nebo (audio)vizuálním díle a která v něm zároveň mohou vyvolat vzpomínku na traumatickou událost.

Běžně se v médiích setkáváme s označením „nevhodné pro osoby mladší XY let,“ nicméně samotné upozornění na potenciální spouštěč traumatu neříká, kdo si obsah má nebo nemá prohlédnout – pouze konstatuje, jaká témata se v obsahu objeví, a konečné rozhodnutí, jestli si obsah přečíst, zhlédnout nebo poslechnout, leží na čtenáři, respektive divákovi či posluchači.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Lesní office je lepší než home office

Aleše Miklíka to odjakživa táhlo ve volných chvílích do přírody. Ne tak jako většinu smrtelníků, ale na dlouhé a dlouhé hodiny. Nakonec se rozhodl pro radikální změnu a dnes se věnuje lesní terapii, která má bohatou historii v Japonsku. Zároveň ale nezanevřel ani na svět médií, ve kterém se dlouho pohyboval, ale našel průnik obou světů. Vedle lesní terapie se stará také o mediální aktivity Hnutí DUHA.

Začnu trochu oklikou: pamatujete, kolik posměšků kdysi sklidil Miloš Zeman, když prohlásil, že na Vysočině bude objímat stromy? Ať už si o současném prezidentovi myslíte cokoliv, předpokládám, že tohle by u vás posměšek nikdy nevzbudilo…

Read the article (8 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Hůře se soustředí, studijní produktivita klesá. Sociální izolace přivodila studentům problémy s učením

Těšil se na nové prostředí, spolužáky a vše, co k vysokoškolskému životu patří. Už rok ale student prvního ročníku informatiky Tomáš Havlíček sedí v pokoji u počítače a ostatní studenty zná jen z obrazovky, pokud si zapnou webkamery. „Fakultu jsem viděl pouze jednou, při zápisu. Celé moje dosavadní vyučování je online. Zpočátku, protože to byl pro mě jiný svět, jsem vůbec nevěděl, co se ode mě očekává, neměl jsem se s kým poradit. Zaběhlé pořádky na vysoké jsem si tak musel vydedukovat,“ popsal svou zkušenost mladík.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jak se „probydlet“ ke vzdělání aneb K maturitě po australsku

V Austrálii se děti po sedmiletém základním vzdělání (přípravná třída + 6 tříd) hlásí na střední školy a mají na výběr mezi státními a soukromými. Větší šanci k přijetí na státní školu mají ti s trvalým bydlištěm v místě požadované školy (části města). Každá střední škola má svůj vzdělávací program, kterým se prezentuje. S ním je možno se detailněji seznámit na dni otevřených dveří nebo webových stránkách. Někdy je to určitá oblast výuky, a jinde třeba sportovní nebo hudební zaměření. Žádné přijímací zkoušky nejsou potřeba. Je tu však jiný problém.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Učíme děti stavět větrné mlýny, ne hradby

Jak se zrodil nápad založit ScioŠkolu?

Nápad založit ScioŠkolu byl u nás ve Sciu ve vzduchu několik let, nicméně konečný verdikt padl až 10. září 2014, kdy na poradě všichni přítomní, jednalo se o 30 kolegů, jednoznačně odsouhlasili školu založit. Důvodů, proč školu založit, bylo několik. Jednak jsme ve Sciu měli pocit, že současné školy sice žákům „něco“ nabízejí, nicméně to, co je důležité pro současný a budoucí svět, to neposkytují. To je třeba komunikace, empatie, kritické myšlení, schopnost umět se učit a další měkké dovednosti. Naše společnost provozovala ScioCampy, postupem času se začínaly ozývat hlasy rodičů, že chtějí něco komplexního.

Read the article (6 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jsi ještě dítě. A ty jsi zase starý

Ageismus není u nás neznámý pojem. Častěji se však skloňuje pouze v souvislosti s diskriminací seniorů. Ne že by samozřejmě neexistovala jejich diskriminace ve vzdělávacím procesu; podíváme-li se například na prezentaci studia čínštiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dozvíme se, že sinologii bychom na FF UPOL měli studovat proto, že součástí studia jsou od prvního ročníku skupinové i individuální lekce s rodilými mluvčími, kteří jsou mladí a přátelští stejně jako my“. Proč se nepočítá s tím, že by obor studovali i starší lidé? Studium na vysoké škole není nijak věkově omezené a může se k němu přihlásit jak čerstvý maturant, tak i člověk v důchodovém věku. Jedinou podmínkou je úspěšně projít přijímacím řízením.

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Je digičas pro děti opravdu škodlivý?

Stejně tak jako může dítě slepě konzumovat jídlo z McDonalds, lze konzumovat i digitální obsah. Zakladatelé EduKids se rozhodli, že zakazovat digitální interakci nemá v dnešním přetechnizovaném světě smysl. Namísto toho chtějí děti naučit, jak se svým digičasem nakládat smysluplně.

„Screentime“ neboli Digičas je čas strávený sledováním televize, hraním videoher nebo používáním telefonu a tabletu. Zajímavé je, že tento pojem nepřišel do našich životů s iPhonem, ale už kolem roku 1920 s vývojem kinematografie a později nabyl důležitosti s masovým rozšířením televize. Přesto jsme se za více než století stále nenaučili s digičasem nakládat vědomě.

Read the article (4 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Osamělost je v době pandemie jedním z ústředních problémů

O tom, že pandemie a distanční výuka má na psychickou pohodu řady žáků a studentů neblahý vliv, panuje víceméně všeobecná shoda. Důležité je však připomenout, že se s psychickými problémy v České republice i mimo období pandemie potýká okolo 10 % dětí. Intervenci dětského psychiatra přitom podle dat dětské a dorostové psychiatrie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně využívá kolo 100 až 150 tisíc dětí a mladistvých ročně.

Pandemie však na téma duševního zdraví vrhla nové světlo. Ukazuje, že psychická pohoda, není samozřejmostí, a proto bychom péči o ni neměli zanedbávat. Tabu okolo duševních problémů a vyhledání odborné péče se tak pomalu boří.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jsou opatření ve školách skutečně nezákonná?

Hospodářské noviny přinesly minulý týden článek Na stát se valí vlna žalob kvůli zavřeným školám. Šanci na úspěch podle odborníků mají. Informuje o žalobách podaných právníky spojenými s iniciativou Zdravé fórum či Ligou lidských práv na opatření podmiňující účast na vyučování testováním a nošením roušek. „Podle právníků nepřiměřeně zasahuje do práva dětí na vzdělávání i do jejich práv na soukromí a ochranu zdraví,“ informoval článek. Je to tak jednoznačné, jak tito právníci tvrdí?

Zkusme se na věc nezaujatě podívat, zjednodušeně přiblížit, jaký je postup soudního přezkumu, a odhadnout, jak by v dané situaci asi mohl dopadnout.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Jsou to studentky a mladé vědkyně. A také matky

Výzkumu se molekulární bioložka Dáša Bohačiaková věnuje od druhého ročníku bakalářského studia. Tehdy se připojila k týmu, který zkoumal buněčný cyklus. Bádání v laboratoři musela mladá akademička z Masarykovy univerzity ale dočasně pozastavit. Narodil se jí totiž potomek. Na mateřské dovolené zůstala půl roku. Zpět do laboratoře se vracela postupně. Plně se navrátit k výzkumu jí umožnil až univerzitní grant Career Restart určený pro nadané vědkyně a vědce, kteří přerušili svou činnost například kvůli rodičovské dovolené.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Cizí jazyk se v australské škole nenaučíte

Cizí jazyk v Austrálii, ve státě Viktorie, se pravděpodobně nenaučíte ve škole. Buď máte štěstí a žijete v oblasti, kde se váš rodný jazyk nebo jazyk, který chcete studovat, vyučuje v rámci Viktoriánské školy jazyků (Victorian School of Languages VSL), nebo si musíte najít soukromého učitele. Australský školní systém bohužel není ve výuce jazyků příliš důsledný a hned z několika důvodů nemusí vyhovovat vašim potřebám. Pokud vůbec cizí jazyk škola nabízí, často se během studia mění. Nemá návaznost při přechodu ze základní na střední školu, výběr jazyků neodpovídá vaší prioritě, místo toho škola nabízí jazyky, které nejsou tolik žádané (např. indonézština) nebo je hodinová dotace natolik nízká, že se v jazyce naučíte jen úplné základy.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Pět důvodů pro kombinovanou výuku

Rotační výuka, kterou nyní ve velkém zakouší žáci a jejich rodiče, není ideální. Řada rodičů, zejména ti, kteří mají více dětí, velkou radost nemá, protože týdny docházky do školy mohou vyjít na každé z dětí jinak. I pro učitele je rotační výuka náročnější.

Převrácená třída

Kombinovaná výuka může vypadat i jinak. V distriktu Grove Heights v Minnesotě už od roku 2010 nabízejí výuku, při níž se studenti scházejí ve třídě jen třikrát týdně, dva dny pak mohou pracovat doma. Už tehdy, při výrazně horších možnostech on-line komunikace, kleslo selhání žáků v testu z angličtiny z 63 na 13 procent. Jedním z důvodů zlepšení bylo zvýšení flexibility a samostatnosti žáků.

Read the article (3 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Aby platilo ve zdravém těle zdravý duch

České youtube kanály populárních sportů, jako jsou biatlon nebo volejbal, nedosahují v počtu zhlédnutí zdaleka takového úspěchu, jako kanál České obce sokolské. I když naprosto nedostižnými jsou youtubové profily Českého olympijského výboru (přes 25 milionů zhlédnutí) nebo Hokej.cz (přes 24 milionů zhlédnutí), více než dvoumilionovou sledovanost Sokola lze srovnat plně se sledovaností kanálů Českého Florbalu (2,3 mil.) nebo

Read the article (2 min read)
Magazín Perpetuum

Magazín Perpetuum, Scio

Stanou se online dny otevřených dveří novým standardem?

Kvůli pandemii Covid-19 jsou vysoké i ostatní školy dočasně uzavřeny, ovšem výuka a další události stále běží. Protože vysoké školy mají zájem se prezentovat uchazečům a uchazeči se naopak chtějí dozvědět více o školách, dny otevřených dveří se v Česku i v zahraničí přesunuly do světa internetu.

Program zůstal stejný jako v případě fyzických dnů otevřených dveří, případně jim je velmi podobný. Některé školy pořádají na online platformách prezentace jednotlivých studijních programů, další nabízejí virtuální setkání se studenty či zástupci školy a jinde si zájemci mohou poslechnout přednášky na vybraná témata. Londýnská City University, která je proslulá svou katedrou žurnalistiky, zase odpovídala uchazečům na písemné dotazy v online chatu.

Read the article (3 min read)