Jan Vávra: Jak reagujete, když vaše dítě něco chce? Je dobré umět říci ne, ale ne bezmyšlenkovitě

Odmítneme dítěti koupit další kopeček zmrzliny, nedovolíme mu další hodinu u počítače, chceme, aby ráno vstalo ráno do školy – a oheň je na střeše. Dítě křičí, pláče, odporuje – a spolu s rodičem zažívá frustraci. Dítě proto, že nedostává to, co chce, nebo mu nutíme něco, co nechce, a rodič proto, že čelí jeho reakci. Co s tím?

Právě schopnost reagovat na svou i něčí frustraci je podle mě v životě jedním z důležitých faktorů úspěchu a štěstí. Jakým způsobem zvládáme, když se něco postaví do cesty našim záměrům, cílům, potřebám? Odborně se tomu říká míra frustrační tolerance.

Každý asi touží po tom, aby jeho děti byly vytrvalé, uměly zdolávat překážky. Když tedy dítě něco po nás chce, musíme dávat pozor na to, co naše reakce udělá s jeho frustrační tolerancí. Nechceme, aby se z něj stal někdo, kdo vzdá své záměry ihned při prvním odmítnutí, ale ani otrava, který tak dlouho útočí, až dosáhne svého.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.