Znevýhodněné děti aneb Pro koho existuje povinná školní docházka?

Žijí mezi námi mladí lidé, kteří nemají možnost naplňovat své potřeby. Říká se jim sociálně znevýhodněné děti. [1]

Důvody vzniku nepříznivé sociální situace bývají různé. Ohrožení dětí a mladých lidí spočívá především v tom, že postrádají blízké pečující osoby nebo žijí s lidmi, kteří z rozmanitých příčin nejsou schopni na jejich potřeby odpovídat. [2]

Děti reagují na tíživé události různě. Pokaždé se však vyrovnávají s tím, co si pamatují, co cítí a učí se přizpůsobit tomu, co se děje, nebo tomu, co se stalo. Učí se přežít.

Podmiňují si strategie chování, kterými by rády naplnily své potřeby, jenže nemají-li k tomu podmínky, často potlačí pocity a vytěsnění prožité události. Učí se nevnímat své potřeby za cenu stále hlubšího narušení sebeobrazu, sebeúcty, důvěry ve svět i v blízkost s lidmi. [3]

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.