Čas běží jako voda a EU se nedohodla s Británií na rybolovu

Reklama

Blíží se 31. prosinec a s ním i konec přechodného období pro brexit. Podle britského ministra zahraničí Dominica Raaba je dohoda o novém partnerství mezi Británií a Evropskou unií na dosah, největší překážkou ale zůstává rybolov.

V širším měřítku je rybolov v Británii malým odvětvím. Výlovům se věnuje přibližně 12 000 Britů na 6000 lodí, což k hrubému domácímu produktu přispívá polovinou jednoho procenta. Totéž platí pro většinu kontinentálních evropských zemí, informuje list The New York Times (NYT).

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.