Co schválila Sněmovna pro firmy: rychlejší a větší odpisy majetku

Reklama

Sněmovna v noci schválila i změny týkající se firemního majetku: rychlejší odpisy, možnost jednorázově si odepsat dražší majetek, sladění daňových odpisů s účetními. Ve výsledku by se firmám mělo v tomto krátkodobě daňově ulevit.

Daňový balíček firmám přináší zásadní změny v oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku. U nehmotného majetku se mají pravidla pro odepisování sjednotit pro účetní a daňové účely.

Dál by mělo být možné uplatnit mimořádné odpisy u některých majetků pořízených letos a příští rok, třeba zemědělské stroje, osobní auta, počítače nebo spotřební elektronika. Do hmotného majetku by se navíc zařazovaly věci v hodnotě od 80 tisíc korun, namísto současných 40 tisíc.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.