Nepamatuji si, jak divák vypadá, říká šéf Bezručova divadla

Reklama

Za velmi vážnou a v historii Divadla Petra Bezruče za zcela nejsložitější považuje jeho ředidel Jiří Krejčí současnou situaci související s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

Divadlo si přitom nyní v době epidemie připomíná 75 let od svého vzniku. Soubor ale neslaví, nehraje pro diváky v sále a neustále vyhlíží termín pro ukončení restrikcí. Ve své historii divadlo uvedlo 670 premiér, letošní sezona spojená s jubileem jich do celkového součtu přidala ale jen málo.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.