Pandemie zkrátila v Česku naději dožití o rok, tvrdí vědci

Reklama

Infekce covidu-19 si v České republice vyžádala už přes devět tisíc životů. Podle dat Českého statistického úřadu se držela celková úmrtnost v ČR na dvojnásobku průměru i v listopadu.

Data hovoří jasně. Úmrtí identifikovaná v epidemiologických datech Ministerstva zdravotnictví výrazně ovlivnila celkovou úmrtnost v Česku, ta ale ve 45. týdnu vzrostla ještě více, než byl samotný nárůst úmrtí kvůli covidu-19.

Český statistický úřad zveřejňuje počet zemřelých v časové řadě podle kalendářních týdnů. Ta nyní ukazuje, nakolik pandemie pravidelným počtem úmrtí v České republice zamávala a jak se podzimní statistiky kompletně vymkly normálu.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.