Svoboda Učení

Svoboda Učení

Svět se za poslední dvě století neuvěřitelně změnil, ale školy fungují stále stejně. Je současný model vzdělávání tak dokonalý, že nevyžaduje žádnou změnu?

Svoboda Učení

Svoboda Učení

Jak Billie Eilish vrazila klín do dobře promazaného soukolí pop music

Eilishina hudba nepasuje do hudebních škatulek. Možná proto, že to po ní rodiče nikdy nechtěli.

Sedmnáctiletá domškolačka Billie Eilish právě vrazila klín do soukolí popu.

Co by mohlo být lepším důkazem, než když váš úspěch člen Nirvany přirovná k úspěchu své kapely ve vrcholných letech. Právě tohle udělal Dave Grohl, bývalý bubeník Nirvany, frontman skupiny Foo Fighters a neabsolvent střední školy.

„Děje se kolem ní to samé, co se dělo kolem Nirvany v roce 1991,“ prohlásil Grohl.

Jeho vlastní dcery jsou Billie úplně posedlé, stejně jako miliony jejich vrstevníků. Má 50 milionů sledujících na Instagramu, to je víc lidí, než kolik žije ve Španělsku. Lístek na její koncert vás na Ticketmasteru vyjde na stovky dolarů.

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Něco víc o tom, že vnitřně řízené vzdělávání není cesta do pekel…

8. února vyšel na Aktualne.cz článek paní Hronové s provokativním názvem Zrušme povinnou školní docházku, je to vězení, žádá projekt Svoboda učení

Začnu pozitivně: je báječné, že paní redaktorka přibližuje téma, o němž většina lidí zatím ani neslyšela, totiž, že kromě modelu tradičního vzdělávání, kde všechno řídí dospělí, existuje i model vzdělávání, které si řídí samy děti (to, že to není nějaký nahodilý moderní exces, ale že existuje již sto let a že vede k velmi dobrým výsledkům, článek nezmiňuje). Oceňuji také, že článek ani není napsán nějakým moc odsuzujícím způsobem, jak to lidé často dělávají, když se setkají se zcela odlišným přístupem, o němž mají málo informací či se hodně vymyká jejich dosavadním zkušenostem. Co se dá článku vytknout, je málo zdrojů, které si autorka našla a použila. Článek evidentně vychází z diskuse na festivalu PREF v listopadu minulého roku, kde jsme spolu s paní Řeřichovou a panem Feřtekem hovořili o vnitřně řízeném vzdělávání. Jenže té diskusi předcházela přednáška, kterou jsme s paní Řeřichovou měly předtím. Uváděly jsme tam pádné argumenty především z vývojové psychologie, proč tvrdíme, že tradiční škola – tedy vnějšně řízené vzdělávání dětem opravdu neprospívá – jde totiž proti tomu, co víme o učení z neurověd, jde proti potřebám dětí (to nikdy nemůže dopadnout dobře), neumožňuje synchronizaci vnitřního zrání s podněty, které by posouvaly vývoj zdravě dál. To prostě hromadné vyučování stejného obsahu stejným způsobem ve stejném čase nemůže zajistit. Takže škole nezbývá než používat vnější motivaci, která, jak prokázaly stovky psychologických experimentů za minulých 50 let, má velmi negativní účinky.

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Partnerství mezi zkušenostním učením a cestováním

Oxfordský slovník definuje učení jako „Získávání znalostí či schopností prostřednictvím zkušeností, studia, či výuky“. Již tato krátká definice nám naznačuje, že učení může probíhat různě. Začněme rozčleněním této přijímané definice tak, abychom mohli lépe porozumět různým druhům učení.

Všechny formy učení mají stejný cíl, a to získání znalostí, schopností či dovedností a rozvoj žáka. Ovšem to, jak je tento cíl naplněn, se může velmi lišit v závislosti na metodě učení. Například biflování (metoda používaná mnoha školami) se snaží vytvořit v žákovi bázi poznatků prostým opakováním, zatímco zážitkové učení se spoléhá spíše na kontext a přetváří zkušenosti ve znalosti a schopnosti.

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Vzít učení do vlastních rukou: Jak školy mohou mrzačit studenty

Školy nás často činí závislými na školství tak, že nás přesvědčí, že jsou tím nejlepším místem pro vzdělávání, které můžeme najít.

Školy se jistě snaží podpořit kompetence studentů. Jejich prohlášení pravidelně obsahují věty o cíli, kterým je vyprodukovat „celoživotní studenty”. Domnívám se, že většina učitelů a pracovníků škol se obdivuhodně snaží tohoto hodnotného cíle dosáhnout. Problém myslím je, že školy až příliš často studentům jejich kompetence spíš odebírají. Není to chyba špatných učitelů nebo úředníků bez inspirace. Chybou je zpráva, kterou školy ze své podstaty sdělují: učení jde nejlépe tady. My jsme odborníci a jsme nejlépe vybaveni k tomu, abychom vás naučili se učit.

Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Svoboda vzdělávání je pro všechny děti, ale ne pro všechny rodiče

Cesty života jsou nevyzpytatelné, a nebo taky, když na vzdělání záleží. Šárka s rodinou jsou úžasným příkladem toho, že kdo hledá cestu, najde ji. A nebo taky, jak se říká: “Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře.” A když už ani “hora” není to pravé ořechové, tak je potřeba “uplácat si horu novou” a z ní se těšit svobodnému vzdělávání

Tak nějak by se část příběhu této krásné rodinky dala popsat.

Šári, jak straré máte děti?

Máme 2 kluky. Tomášovi je 16 a Jakubovi 18 let. Nejmladší Amálce jsou 3 roky.

Krásné, to asi kluci měli radost, když se princezna narodila…

Prozraď nám, jaké byly vaše počátky, co se týče kontaktu se školou? Věděli jste hned na startu, že chcete jít cestou „alternativního vzdělávání“?

Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Billie Eillish vítězkou Grammy i díky domácímu vzdělávání

Eilish začala psát svoje písně již v mládí, všechno to začalo při domácím vzdělávání. Jejich matka Maggie Baird vzdělávala Eilish a jejího bratra doma a jedním z předmětů, které je vyučovala, bylo psaní písní. Jedním z domácích úkolů bylo vytvořit píseň, kterou nakonec dokončila Eilish jako první.

Školní systém pomáhá formovat, kdo jsme a kým se staneme, ale platí to i pro studenty v domácím vzdělávání? Očividně ano. Samozřejmě, že se ze všech domškoláků nestanou přes noc hudební hvězdy, ale díky domácímu vzdělávání se kreativní tvorba mohla stát hlavní součástí jejich učebních osnov.

Read the article (1 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Domácí vzdělávání jako nejchytřejší způsob vzdělávání dětí ve 21. století? 5 důvodů, proč by tomu tak mohlo být

Domácí vzdělávání už není tím, čím bývalo dřív.

Hnutí domácího vzdělávání se v USA začalo rozšiřovat v 80. a 90. letech minulého století a pro rodiče – katolíky v té době představovalo způsob, jak děti vzdělávat a současně vést k víře. V dnešní době nabývá domácí vzdělávání obecnější formu odmítání mainstreamu.

Děti vzdělávané doma mají stejný přístup k online výuce, k možnostem navazovat kamarádství i k mimoškolním aktivitám jako typičtí studenti veřejných škol – a to vše bez spousty vedlejších nežádoucích efektů, jakými jsou například standardizované výukové plány nebo šikana.

Důvody, proč domácí vzdělávání dává smysl i v roce 2018, jsou tyto:

Individuální sebeřízené učení je spolehlivá a účinná metoda.

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Proč byl Steve Jobs, a ne Bill Gates, skutečným vizionářem v oblasti vzdělávání

Když dojde na debatu o reformě vzdělávání, rozdělí se veřejnost na dva tábory: ten, který chce dosavadní hromadný povinný systém výuky zlepšit skrze ladění a vylepšování, a ten, který touží vybudovat něco zcela nového a odlišného. Není překvapením, že Steve Jobs, spoluzakladatel Apple, byl součástí tábora „Think Different“ (mysli jinak, pozn. překl.) a propagoval možnost výběru školy a poukázky na vzdělávání, zatímco Bill Gates z Microsoftu podporoval státní standardy a další postupné reformy v rámci konvenčního výukového modelu.

Úsilí nadace Gatesových

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Dopis rodičům

Naši milující rodiče,

jsme moc šťastní, že jste žijícím dílem našich životů – uvědomujeme si, že jiní to štěstí nemají a jejich rodiče již nejsou mezi živými – někteří své rodiče řízením osudu dokonce ani nepoznali. Jsme vděční, že máme tu šanci být s vámi v interakci, a cítíme vaši lásku za všech okolností – i ve chvílích, kdy jsme si neporozuměli. Věříme, že i vy cítíte tu naši, k vám.

Zároveň, jak plyne čas, cítíme stále intenzivněji zodpovědnost za sebe samé i naše děti – za co nejvíce optimální podmínky pro jejich růst, pro jejich žití, život. V principu pravděpodobně stejně, jako jste to měli vy vůči nám. V tom, KAM nakonec směřujeme s těmi, za které přísluší odpovědnost nejvíce nám, a JAKÉ ZPŮSOBY pro to volíme, se ale lišíme. Česká společnost se za posledních 30 – 40 let výrazně změnila – tak, jak se změnilo uspořádání státu, lidstvo získalo hlubší znalosti podstaty života a, doufejme, i vývoje člověka ve skutečně svobodnou bytost.

Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Pohled zvenku/zevnitř – nahlédnutí do života školy Sudbury Valley

Po tolika letech, co jsem se o Sudbury školy zajímala, založila několik podobných škol v Holandsku, a také pomáhala dalším takovým školám v Evropě, jsem konečně navštívila Sudbury Valley v průběhu školního roku. Byla jsem tam předtím už dvakrát v rámci letních workshopů v letech 2005 a 2008. Viděla jsem budovy, povídala si se zaměstnanci a získala tak představu, jak se tam žije. My (já a manžel) jsme budovali školy v Holandsku od roku 2003. Manžel školu Sudbury Valley navštívil v roce 2003 a má dcera tam byla na dvouměsíčním výměnném pobytu v roce 2007. Já jsem Sudbury Valley ale dosud nikdy nenavštívila v běžném provozu, takže teď jsem konečně tady.

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Učitelé z mateřských škol se přimlouvají za štěstí dětí

Jak mohou učitelé vnést do vzdělávací strategie více selského rozumu a soucitu?

Výzkumy hovoří jasně. Akademické vzdělávání ve školkách nemá žádný dlouhodobý přínos. Naopak, v podstatě může v delším časovém horizontu uškodit. Nezmenšuje propast ve vzdělání mezi chudými a bohatými, i když je to nejčastější udávaný důvod pro toto vzdělávání. O trochu zlepšuje výsledky akademických testů v 1. třídě, ale ve 3. třídě již není žádný rozdíl. Podle některých nejkvalitnějších studií dokonce ti, kteří absolvovali akademické vzdělávání ve školce, mají ve 4. třídě výsledky horší. Akademické, sociální i emoční. Na rozdíl od těch, kteří byli ve školkách zaměřených na hru (důkazy si můžete prohlédnout zde).

Read the article (5 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Investice do vzdělání

Velmi často se ve společnosti diskutují platy učitelů. Jedna skupina lidí se kloní k tomu, že si za svou práci zaslouží víc peněz. Druhá skupina je toho názoru, že mají víc než dost a zvyšování mezd si za svůj chabý výkon nezaslouží. Zástupci z řad učitelů se pak ohánějí tím, aby si jejich kritici přišli jejich „strašnou“ práci vyzkoušet. A politici zase volají po zvýšení vzdělanosti tím způsobem, že do státního školství nalijí víc peněz.

V první řadě – pokud práce nepřináší požadovaný výsledek, je poměrně irelevantní hodnotit její obtížnost pro učitele. Učitel nezačne sám o sobě lépe učit jenom proto, že mu někdo dá za jeho práci víc peněz. Je sice pravdou, že při plošném zvýšení platů všech učitelů budou alespoň v některých případech přilákáni kvalitnější učitelé z jiných odvětví, čímž se do určité míry zlepší stav školství oproti stavu předcházejícímu.

Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Je unschooling vzděláváním budoucnosti?

Rozhovor s Kerry McDonald, expertkou na unschooling

Nová kniha “Unschooled: Raising Curious, Well-Educated Children Outside the Conventional Classroom” (Unschoolován: Výchova zvídavých, vzdělaných dětí mimo konvenční školství, pozn. překl.) od Kerry McDonald, autorky, patronky vzdělávání seniorů pro Nadaci ekonomického vzdělávání a propagátorky filosofie vzdělávání známé jako unschooling, se zaměřuje na dlouhodobě zakořeněnou představu o vzdělávání a dívá se na jeho budoucnost tak, jak McDonald věří, že by měla vypadat.

The Epoch Times: Co Vás vedlo k zájmu o alternativy k tradičnímu vzdělávání?

Kerry McDonald: Na vysoké škole jsem vystudovala ekonomii, ale zájem o vzdělávání ve mně rostl, zejména mě zajímala povaha vládního monopolu na masové vzdělávání, který limituje možnost výběru rodičů.

Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Benefity volné hry vás přimějí, abyste zásadně ustoupili od řízení aktivit svých dětí

Pryč jsou časy, kdy mámy říkaly svým dětem, ať si hrají venku, dokud se nerozsvítí lampy. Ale měly by být pryč? Kromě toho, že rodiče potřebují chvíli pauzu, lékaři říkají, že volná hra prospívá dětem ve vývoji.

Podle studie University College London mají děti díky volné hře lepší sociální dovednosti a jsou aktivnější. To potvrzuje i Harvard Graduate School of Education ve svém článku, v kterém uvádí, že volná hra pomáhá dětem rozvíjet důležité dovednosti, například kreativní myšlení, rozpoznávání vzorců, empatii, ovládání svých vlastních emocí a mnoho dalšího. Podle lékařů je volná hra nezbytná k tomu, aby z dítěte vyrostl zdravý a šťastný člověk.

Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Vzdělávání jako téma týdne na německé stanici ARD: Demokratické školy jako alternativa?

Mnoho rodičů je nespokojených se státním vzdělávacím systémem: příliš mnoho tlaku na výkon, příliš málo práce myslí. Jsou demokratické školy alternativou? Chtějí ponechat žákům hodně svobody, a tak je připravit do života.

Na téma demokratických škol se názory rozcházejí: jedni v nich vidí formu vzdělávání, která žákům umožňuje stát se svobodnými lidmi s opravdovou možností volby. Jiní za tím vidí obyčejný chaos.

„V demokratických školách není ustanoveno, co, kdy a jak by se žáci měli naučit. Také zde platí, že žáci mnohem více sami rozhodují a účastní se všech rozhodovacích procesů,“ říká Markus Gloe, politolog z Mnichovské univerzity. To znamená, že neexistují žádné pevné rozvrhy, žádné učební plány a už vůbec žádné závazné zkouškové termíny.

Učení bez rozvrhů a zkoušek

Read the article (2 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Kolik lidí s dobrým úmyslem potlačuje lidskost dětí

Když tak sedím a pozoruji děti okolo, je mi jasné, že děti po dospělých požadují povolení být člověkem.

Plakat. Dělat chyby. Jít na toaletu. Cítit se špatně. Cítit se vyslyšen. Být nadšený. Být vystrašený. Cítit se bezpečně. Bojovat. Vlastnit svoje tělo. Nebýt ohrožen. A mnohem víc. Nakonec jsou děti důsledně zpracovány k tomu, aby měly pocit, že musí žádat o svolení být respektované a o to, aby s nimi bylo zacházeno jako s lidmi.

„Jsi v pořádku, neplač.“

„Buď trpělivý!“

„Co je s tebou?“

„Uklidni se.“

„Jdi ty, tak moc se nestalo.“

„Není to tak děsivé.“

„Dojez už.“

„Buď zticha.“

„Seď klidně.“

„Protože jsem to řekl.“

„Přestaň kňourat.“

„Nedělej hlouposti.“

„Neodmlouvej!“

„No tak, dej babičce pusu!“

„Nedám ti to, dokud neřekneš prosím.“

„Pokud neuděláš X, ublížím ti / něco ti vezmu / něco ti zakážu.“

Read the article (4 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Zaklínadlo jménem připravené prostředí

Nedávno se mě jeden známý zeptal, co pro mě znamená připravené prostředí. Díky němu jsem se zamyslela nad tím, jak se moje vnímání nejen tohohle pojmu, ale i vzdělávání a učení vůbec za posledních pár let posunulo.

Když jsem se těmihle tématy začala před 11 lety zaobírat, bylo prostřední dceři pár měsíců, mně osmadvacet a zachvátilo mě nadšení z mateřství. Na rozdíl od roku 2002, v němž se narodil Dan – tehdy jsem ještě třeba vůbec neměla e-mail, chápete..? – bylo v roce 2008, kdy se narodila Lucie, na internetu k dispozici čím dál víc informací o spoustě možností, jak život s dítětem pojmout. Pamatujete někdo třeba Mimibazar? Ach, nostalgie… 

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Z návštěvy v Summerhillu

Je půlka července, po puťáku ze skautským oddílem jedu domů přebalit batoh a letím do Anglie. Hromadnou dopravu se dostávám na východní pobřeží ostrova, kde začínám svou třídenní pouť s jasným cílem – škola Summerhill.

Tři dny putování přeskočím, abych se dostal k tomu, o čem chci dnes ptát. Tedy o Summerhillu, té slavné, téměř 100 let staré škole, která se v mnoha místech po světě stala symbolem svobodného a demokratického vzdělávání.

Navštívit Summerhill pro nadšence pro svobodné vzdělávání je jako vylézt Everest pro horolezce. Stejně jako na Everestu, i v Summerhillu se někdy tvoří fronty a navštivit Summerhill v plném provozu není tak snadné. Jak se tak blíží výročí, řekli si tedy Summerhilliané, že podniknout něco velkého a vymysleli čtyřdenní seminář o tom, jak jejich škola funguje. Bylo mi největším potěšením se jej také zúčastnit.

Read the article (3 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Švédští vzdělávací uprchlíci se hrnou na malé ostrovy mimo Stockholm po státním zákazu vzdělávat se jinou formou než prostřednictvím nuceného vzdělávání ve školách.

Tisková zpráva: Åland, finské souostroví v Baltském moři, kde lidé hovoří převážně švédsky, má po USA nejvyšší procento domškoláků, kvůli imigraci ze Švédska, kde se domácí vzdělávání stalo nezákonným. Oficiální statistiky Ålandu ukazují, že 2, 2% dětí školního věku se vzdělává mimo školy. To znamená, že Åland disponuje jednou z nejvyšších koncentrací domácích školáků na světě, ve srovnání s USA, kde je to téměř 3% dětí. Většina dětí v domácím vzdělávání na Ålandu jsou švédští občané, kteří se přestěhovali po zákazu domácího vzdělávání na základě změny školského zákona, který byl schválen v roce 2011.

Vzestup poptávky po vzdělávání mimo školy roste

V roce 2012 bylo na Ålandu pouze 8 domškoláků. Od té doby se podíl dětí vzdělávaných mimo školy zvyšoval o 40% ročně.

Read the article (2 min read)
Svoboda Učení

Svoboda Učení

Co bylo ve škole? Dobrý …

Kdybych já byla dítě, nebyla bych jako Greta a nesoustředila bych se na klima. Udělala bych jinou kampaň. Kampaň za to, že nebudeme rodičům odpovídat na to, jak jsme se měli ve škole: „Dobrý…“

Ale kampaň za to, že rodičům každý den budeme odpovídat pořádně, kompletně a poctivě a to tak dlouho, dokud se budou ptát. Rodiče si to zaslouží. Odpověď „dobrý..“ bych v podání svého syna rozvedla takto:

Maminko, musel jsem dnes 225 minut (3 a 3/4 hodiny čistého času, pět vyučovacích hodin, upravte dle rozvrhu) sedět na židli a dívat se dopředu nebo do papíru před sebou. Nesměl jsem mluvit na další děti, které seděly vedle mě a taky se dívaly dopředu. Vepředu paní učitelka něco vykládala. Snažil jsem se poslouchat, ale je to trochu těžké, občas jsem se přistihl, že myslím na to, co budu dělat odpoledně. Je nás dvacet pět, takže když mě jednou za hodinu vyvolají, abych něco řekl, tak na to mám asi jednu minutu.

Read the article (2 min read)