Partnerství mezi zkušenostním učením a cestováním

Oxfordský slovník definuje učení jako „Získávání znalostí či schopností prostřednictvím zkušeností, studia, či výuky“. Již tato krátká definice nám naznačuje, že učení může probíhat různě. Začněme rozčleněním této přijímané definice tak, abychom mohli lépe porozumět různým druhům učení.

Všechny formy učení mají stejný cíl, a to získání znalostí, schopností či dovedností a rozvoj žáka. Ovšem to, jak je tento cíl naplněn, se může velmi lišit v závislosti na metodě učení. Například biflování (metoda používaná mnoha školami) se snaží vytvořit v žákovi bázi poznatků prostým opakováním, zatímco zážitkové učení se spoléhá spíše na kontext a přetváří zkušenosti ve znalosti a schopnosti.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.