Vzít učení do vlastních rukou: Jak školy mohou mrzačit studenty

Školy nás často činí závislými na školství tak, že nás přesvědčí, že jsou tím nejlepším místem pro vzdělávání, které můžeme najít.

Školy se jistě snaží podpořit kompetence studentů. Jejich prohlášení pravidelně obsahují věty o cíli, kterým je vyprodukovat „celoživotní studenty”. Domnívám se, že většina učitelů a pracovníků škol se obdivuhodně snaží tohoto hodnotného cíle dosáhnout. Problém myslím je, že školy až příliš často studentům jejich kompetence spíš odebírají. Není to chyba špatných učitelů nebo úředníků bez inspirace. Chybou je zpráva, kterou školy ze své podstaty sdělují: učení jde nejlépe tady. My jsme odborníci a jsme nejlépe vybaveni k tomu, abychom vás naučili se učit.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.