Havrda: Nouzový stav a soukromí zdravotníci

Odborný mluvčí pro zdravotnictví Svobodných, MUDr. Miroslav Havrda, se vyjádřil k současným opatřením ve zdravotnictví.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda již podruhé vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vzrůstá počet pacientů potřebujících nemocniční péči i intenzivní péči včetně dýchacích přístrojů.

Začíná se stavět polní nemocnice na letňanském výstavišti o kapacitě 500 lůžek, kterou bude obhospodařovat armáda ČR.

Denně skokově vzrůstá nejen počet nakažených lidí, ale také počet nakažených zdravotníků v nemocnicích. Chybějí lékaři, sestry i pomocný personál. Byli povoláni medici na výpomoc a začíná se spekulovat o povolávání lékařů prvního kontaktu – což jsou praktici a ambulantní specialisté, možná stomatologové, pečovatelská služba, apod.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.