Srpen 1968 je trvalou připomínkou, kam vede komunismus

Přesně před 50 lety bylo v zájmu zachování socialistického režimu zabito 5 nevinných lidí vlastními spoluobčany!

Agrese cizineckých vojsk v roce 1968 by neměla zastínit smutný fakt, že zvrácená myšlenka komunismu proti sobě dokázala během jediného roku tak brutálním způsobem postavit vlastní lid.

V úctě ke všem obětem komunistického režimu bychom měli o to citlivěji sledovat současný plíživý návrat myšlenek, které jsou pro totalitní režimy typické, abychom nikdy nedopustili opakování této smutné kapitoly našich dějin.

Vnímáme jako naši povinnost bojovat proti těmto myšlenkám, ať už přicházejí odkudkoliv. Tak abychom už nikdy nedopustili opakování této smutné kapitoly našich dějin


Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.