Magazín Beran

Magazín strany Svobodných.

Magazín Beran

Issue from

Svobodní Svobodní • Weekly

Svobodní

Svobodní

Tomáš Pajonk: Report ze zastupiteltsva Zlínského kraje

21. zasedání ZZK. Právě začíná velká debata v bodě Studie „Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně“. Konečně se na stůl dostává úvaha - dejme prostor tomu jak využít starý areál a kolik to bude stát a neřešme jen Malenovice.

Pokud to projde (je možné několik modifikací usnesení) tak dojde k tomu o co se snažíme už několik zasedání (příběh oponentního posudku, zprzněná realizace hejtmanem, show s odborníky) - chceme pořádně srovnat tři možné varianty vývoje KTNB a pak rozhodnout.

Na stůl se díky náměstkovi hejtmana Jiřímu Sukopovi (ANO) vrací do hry to, co mělo být učiněno od začátku.

PS: Zatím je perlička z dne velká meta diskuze o NEschválení opravy a pořízení liturgických předmětů do obce Lužná za 370 kKč. Stanislav Devátý projevil obavu, zde neschválením nepoškodíme duchovní život občanů Lužné a proběhla diskuze o tom, kdo může určovat nadregionální význam stavby. Bod byl odložen na příště - překvapivě.

PPS: Bývalý hejtman vytvořil pěkný termín pro "brownfieldy" - "depresivní zóny".

Svobodní

Svobodní

Tomáš Štampach: Jak omladit vozový park?

Tak jsem se dočetl, že máme jeden z nejstarších vozových parků v EU. Průměrné stáří jednoho vozidla je skoro 15 let. Nemám z toho radost. Starší vozidla mají často mnoho nevýhod, dražším provozem počínaje a neekologickým provozem konče. Já budu jen rád, když si co nejvíce našich obyvatel bude moct dovolit nová, bezpečná a ekologická auta. Kroutím ale hlavou nad řešením, které v této oblasti navrhuje většina politiků. Ti si snad myslí, že občané ve starších autech jezdí z rozmaru a chtějí je trestat zákazem vjezdu do měst, ekologickou daní, nebo mýtem. To je pomýlené.

Řešením je naopak pomoct zlepšit životní úroveň lidí natolik, aby si nové auto mohli finančně dovolit. Pokud na tyto občany uvalíme další daně a poplatky, dosáhneme pravého opaku.

Za mě je to jasné:

❌Mýtné na vjezd do centra

❌Zvyšování ekologické daně na nákup starších vozidel

❌Nízkoemisní zóny

❌Zákaz vjezdu aut se spalovacími motory do měst

✅Snižování daňové zátěže občanů

✅Snížení DPH

✅Snížení nákladů práce

✅Ne dovozním clům na automobily

✅Ne zvyšování spotřební daně

Nechme lidem jejich peníze a neházejme jim klacky pod nohy.

Pak si budou moct dovolit nejen nové auto.💪

Svobodní

Svobodní

Prostě to zasypeme?

Krnáčová a její parta profíků už na magistrátu naštěstí není, ale jedno dědictví z její doby se na Prahu 4 právě teď řítí.

Před třemi lety se poprvé objevila studie IPRu na rekonstrukci tramvajové trati Táborská / Na Veselí. Jako obvykle se pod nutnou rekonstrukci schovalo omezení průjezdnosti ulic a rušení parkovacích míst. Zlatým hřebem mělo být zrušení podjezdu ulice Táborská a vytvoření nové úrovňové křižovatky s magistrálou.

Tomu snad odzvonilo, i díky opakovaným (ZDEa ZDE) negativním stanoviskům vedení Prahy 4. Současný náměstek pro dopravu Adam Scheinherr se rovněž veřejně jasně vyjádřil, že nic takového se nechystá.

Read the article (1 min read)
Svobodní

Svobodní

Zastupitel Tomáš Štampach o zákazu topit uhlím v Praze

Kvalita životního prostředí je nesporně velmi důležitým tématem! Pražská vládnoucí koalice ovšem jako vždy vymýšlí nesmyslné zákazy, které ničemu nepomohou a spoustě lidí zkomplikují život.

Jako by koalice už z lidí nevytáhla peněz dost, např. když od nového roku zvedne poplatky za odvoz odpadu a umožnila zvýšení daně z nemovistosti... Pro mnoho lidí by i tato regulace znamenala citelnou finanční zátěž. A protože nemají prostředky na dražší paliva nebo výměnu kotle, budou se snažit zákaz různě porušovat a obcházet. Moc by mě zajímalo, co na tenhle nápad z gesce Petr Hlubuček říkají třeba starousedlíci v jeho domovských Lysolajích nebo sousedé Jana Plamínková ze Slivence!

Češi bohužel trpí extrémní daňovou zátěží a není divu, že se pak snaží ušeřit, kde můžou. Svobodní chtějí nechat více peněz lidem! Jedině tak si budou moci dovolit nejrůznější modernější technologie včetně těch určených k vytápění... Koneckonců, doba kamená také neskončila proto, že by Magistrát hl. m. Prahy z environmentálních důvodů zakázal kámen!

O návrhu rady bude ještě během září rozhodovat zastupitelstvo. Jak byste hlasovali Vy?

Svobodní

Svobodní

Zálom: 18 let od útoku na WTC

Dnes si připomínáme osmnáct let od bezprecedentního útoku islámu na západní civilizaci. Co si z toho výročí vzít pro současnou dobu?

Za prvé, je potřeba si neustále připomínat, jak ničemně se chovali mnozí intelektuálové a filozofové. Nikdy ze své paměti nedostanu vystoupení filozofa Erazima Koháka na České televizi, pár hodin poté, co spadly obě věže WTC, který s výrazem morální jistoty a převahy pronesl, že Amerika a Západ si za ten útok mohl sám, svojí sobeckostí, zpupností, pýchou, a že WTC bylo symbolem této západní zkaženosti, a v podstatě si o útok celou dobu říkalo. Bylo by velmi poučné, kdyby se záznam pořadu objevil někde na internetu, nejlépe v archivu ČT. Patrně bychom se v té době setkali i s podobnými, i když ne tak otevřeně drzými názory jiných filozofů, ale vystoupení Erazima Koháka je tou nejvýmluvnější ukázkou toho, co je tím skutečným, dlouhodobým nebezpečím pro Západ.

Read the article (2 min read)

That's it. You read the whole issue.

Stop be distracted.
Grow healthy reading habits.

  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.
  • Read your sources at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No magic algorithms. The content is chosen by you and the professional editors you trust.