Tomáš Pajonk: Report ze zastupiteltsva Zlínského kraje

21. zasedání ZZK. Právě začíná velká debata v bodě Studie „Modernizace a dostavba KNTB ve Zlíně“. Konečně se na stůl dostává úvaha - dejme prostor tomu jak využít starý areál a kolik to bude stát a neřešme jen Malenovice.

Pokud to projde (je možné několik modifikací usnesení) tak dojde k tomu o co se snažíme už několik zasedání (příběh oponentního posudku, zprzněná realizace hejtmanem, show s odborníky) - chceme pořádně srovnat tři možné varianty vývoje KTNB a pak rozhodnout.

Na stůl se díky náměstkovi hejtmana Jiřímu Sukopovi (ANO) vrací do hry to, co mělo být učiněno od začátku.

PS: Zatím je perlička z dne velká meta diskuze o NEschválení opravy a pořízení liturgických předmětů do obce Lužná za 370 kKč. Stanislav Devátý projevil obavu, zde neschválením nepoškodíme duchovní život občanů Lužné a proběhla diskuze o tom, kdo může určovat nadregionální význam stavby. Bod byl odložen na příště - překvapivě.

PPS: Bývalý hejtman vytvořil pěkný termín pro "brownfieldy" - "depresivní zóny".

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.