Václav Klaus

Václav Klaus

Bývalý prezident a premiér ČR.

Václav Klaus

Václav Klaus

Nenechme zvítězit strach nad našimi životy

Před sto dvěma lety byl v této budově vyhlášen svobodný a demokratický stát, jehož dědicem je dnešní Česká republika. Toto výročí bývalo slaveno důstojně, s úctou, s pokorou vůči tomu, co bylo tehdy vykonáno a s důvěrou a nadějí v budoucnost. Dnes tomu tak není.

Zakladatelé našeho státu ve složitých válečných poměrech strachu nepodlehli a svůj záměr prosadit dokázali. Vezměme si z nich příklad. Nedopusťme, aby nás paralyzoval záměrně šířený strach. Je jen na nás, jestli mu podlehneme.

Uplynulé století bylo naplněno úsilím jednou získanou svobodu a národní nezávislost znovu neztratit. Díky odvaze, obětem a práci celých generací našich předků se to nestalo. Toto historické vědomí by nás mělo naplňovat optimismem a motivovat nás k občanské aktivitě i v dnešní době, kdy čelíme novým vážným hrozbám, určitě ne jen zdravotního typu.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Nikdy nekončící hra se statistikami

Zarputilí podporovatelé testování, trasování, rouškování a zakazování všeho možného i nemožného dnes a denně šermují statistikami a omračují nás vždy tím číslem, které v daném okamžiku vypadá co nejhrůzostrašněji. Když se náhodou objeví statistika, která nevypadá hrůzostrašně, je uváděna jen okrajově a je na ni hned zapomenuto.

Obecně je vždy větší proměnlivost přírůstkových než stavových veličin. Ty sice užitečně odhalují rodící se změny trendů, ale zakrývají celkový obraz. Nejčastěji je uváděn ukazatel tzv. počtu nakažených, ač bylo mnohokrát přesvědčivě argumentováno, že nakažení (resp. pozitivně testovaní značně nespolehlivým testem a zcela nahodile – někým, či sami sebou – na tyto testy vybraní) nejsou nemocní.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Ivo Strejček a kolektiv IVK: Prymulovo drzé a arogantní chování je skandální

Zpupné počínání Romana Prymuly bezprostředně poté, co bylo odhaleno jeho flagrantní porušení nařízení, která na jeho nátlak Babišova vláda občanům vnutila, i jeho vytáčky v průběhu následujících víkendových dnů, považujeme za skandální, neomluvitelné a nepřijatelné.

Už jeho tvrzení, že „nic neporušil“, je drzým výsměchem všem lidem této země, kteří v důsledku drastických vládních opatření přicházejí o práci, o své živnosti a podnikání. Navíc ztrácejí kontakt se svými nejbližšími soustavným vládním vyhrožováním (kam patří zejména Prymulovo plukovnické vystupování a jeho agresivní výroky) a bojí se o svou budoucnost.

Zcela nepřijatelná a lidsky odpudivá byla jeho víkendová nafoukaná mediální vystoupení, která pronášel žoviálním stylem, jako by se nic nestalo, panovačnou a povýšenou formou, jako bychom byli vinni my všichni - kromě něho.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus: Zajímavá anglická kniha o destrukci Západu

Recenze

Je nás mnoho, kteří považujeme téma rozbíjení základů západní civilizace za zásadní fenomén naší doby. I náš institut v létě vydal sborník textů s názvem „Sebedestrukce Západu“ (IVK, Praha, publikace č. 52, 2020). Je nás mnoho, kteří k tomu přidáváme upřesnění „sebe“, neboť se nedomníváme, že nás ničí Východ (nebo Jih).

Jeden můj anglický známý mi – jménem vydavatelství „New Culture Forum“ – poslal knížku autora Marca Sidwella s názvem „The Long March“, s podtitulem „How the left won the culture war and what to do about it“ (vydanou v Londýně před pár týdny) s prosbou o její překlad, o vydání v českém jazyce a o její recenzování. To poslední tímto slibuji, ale – i když si myslím, že je velmi kvalitní – na české vydání není. Je příliš britská, příliš zatížená spoustou detailů relevantních pouze pro „domácí“ publikum. Redakci jsem napsal, že ti, kteří si ji u nás mohou s užitkem přečíst, si ji určitě mohou přečíst anglicky.

Read the article (3 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus ke skandálu ministra Prymuly

Čtyřtýdenní ministr zdravotnictví Roman Prymula byl od počátku nedůvěryhodnou osobou a nikdy se ministrem stát neměl. Pochybnosti, které mnozí z nás měli od počátku, byly posíleny autoritářským jednáním, které stačil v této funkci za jeden měsíc předvést. Strašil nás, ale z jeho chování je vidět, že svým slovům sám nevěřil. Zdiskreditoval nejen sebe, ale i všechna opatření, která prosadil.

Doufám, že předseda vlády do této funkce vybere věrohodného a racionálního člověka, který opustí destruktivní politiku plošných restrikcí, zastrašování a rozvratu naší ekonomiky a společnosti.

Václav Klaus, 23. října 2020

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus pro Hlavní zprávy Prima CNN o zrušeném 28. říjnu i neschopnosti vlády čelit krizi

Václav Klaus vystoupil ve čtvrtek 22. října 2020 ve vysílání večerní relace Hlavní zprávy televize Prima na téma zrušeného ceremoniálu u příležitosti oslavy státního svátku Dne vzniku samostatného Československa 28. října 2020 na Pražském hradě. Redakci Prima CNN poté poskytl rozhovor o působení ministra zdravotnictví Prymuly, neschopnosti vlády čelit krizi a hrátkám okolo státního rozpočtu na rok 2021.

Vstup Václava Klause do Hlavních zpráv TV Prima 
https://youtu.be/hAQ2TBrlgZw (4:02 min)

Pokračování rozhovoru o kompetentnosti vlády a jejích hlavních představitelů 
https://youtu.be/FGXwFcHJw8k (10:21 min)

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Ivo Strejček a kolektiv IVK: Na Staroměstském náměstí probíhal hlavně občanský protest proti vládě

Demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze v neděli 18. října 2020 byla občanským protestem proti vládním protikoronavirovým opatřením. Většinu účastníků tvořili běžní občané různého věku, profese, napříč celou společností. Nebyli tam žádní zvenku organizovaní internacionalističtí profesionální demonstranti, kteří tvoří v poslední době významnou součást všech demonstrací na Staroměstském náměstí.

Nedělní demonstraci bereme jako důkaz, že část občanů s vynucováním plošných vládních opatření nesouhlasí a že cítí povinnost dalšímu stupňování jejich restriktivnosti odporovat.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Rozhovor Václava Klause ml. (Trikolóra) pro Parlamentní listy o vládním přístupu k epidemii a politice strašení lidí

Pane předsedo, úvodem stručná otázka, přišla nová opatření, co na to všechno říkáte?

Na rozdíl od pana prezidenta a pánů Babiše a Prymuly či demobloku, který po letní revoltě opět vyzývá k podpoře opatření, si upřímně nemyslím, že situace je vážná. Snažím se číst i rozhovory s normálními lidmi a viděl jsem rozhovor s přednostou resuscitační kliniky z Karlova náměstí, který jasně řekl, že tato nová opatření jsou pro ně největším úderem a když děti nebudou ve škole, spousta lékařek a sester zůstane doma. To nabourá schopnost zdravotnického pracoviště pečovat o lidi. Je to celé nesmyslné. 

Read the article (5 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Odpověď k debatě o tom, zda má Covid-19 exponenciální vývoj

Vážený pane inženýre,

děkuji za Váš dnešní email. Myslím, že je to trochu složitější. Není sebemenší pochyb o tom, že když se podívám na grafy tzv. panelu vědců, vypadá to opravdu jako exponenciála a možná to i je. Na druhé straně by se i o tom dalo vést diskusi. Jako někdo, kdo se skoro deset let zabýval analýzou časových řad, vím, že záleží na tom, jakou délku řady si zvolíme, kde uděláme začátek a kde konec. A také vím, že se každou časovou řadu dá proložit mnoha typy křivek, ale že jde o to, jak přesně či nepřesně ta či ona křivka časovou řadu vyjadřuje (pomocí standardních metod korelační a regresivní analýzy). Tím nepopírám, že se dnešní koronavirové grafy exponenciále blíží.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Ladislav Jakl: Nezahrávejme si s výrazem „osobní lockdown“

Několik českých vědců různých oborů kolem rektora ČTVUT Vojtěcha Petráčka a ředitelky SÚJB Dany Drábové vydalo v uplynulém týdnu výzvu veřejnosti k „osobnímu lockdownu“, tedy k individuální karanténě každého z nás. Výzva sice zapadá do aktuální atmosféry strachu, nezodpovědně vybičovávané médii a mnoha veřejně působícími osobami. Přesto nelze výzvu nechat bez kritické reakce. Výzva totiž do současné paniky přináší novou kvalitu a o to je nebezpečnější.

Předesíláme, že i podle nás se lidé mají chovat zodpovědně, neriskovat zbytečně nákazu, dodržovat hygienické návyky, a že si zvláště ohrožené skupiny obyvatel zasluhují zvýšenou péči a ochranu. Jako ostatně při každé epidemii. V tom nám ale pomůže pouze racionální přístup, nikoli panikaření.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Odpověď na jeden typický email posledních dní o tom, co může normální člověk dělat proti dnešním restriktivním opatřením vlády

Vážený pane inženýre,

děkuji za Váš středeční odpolední email, jsem rád, za Vaše slova a vidím, že dnešní problém vidíte stejně jako já. Je pěkná Vaše teze, že „národ onemocněl“. Mám strach, že „národ“ k této nemoci už dlouhou dobu směřoval. Tím, že si myslím, že dlouhou dobu, znamená to, že to nemá žádné jednoduché a zejména rychlé řešení. Četl jsem včera jednu anglickou knihu o stejně děsivé situaci v Anglii a autor Marc Sidwell v závěru knihy, která se jmenuje „Long March“ říká, že protože ten předcházející pochod byl dlouhý, není možné čekat rychlá řešení. Dokonce v závěru vybízí své anglické čtenáře k trpělivosti. Vím, že něco podobného vyhlásit teď u nás by bylo směšné. Ptáte se správně, kde začít. Asi nejde o snadno potlačitelné setkání protestujících před Prymulovým ministerstvem. Je třeba vyjadřovat opačné názory všude, kde je to možné. Ale vyžadovalo by to „uši“, které by to chtěly poslouchat.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Mylná tolerance obřích dluhů

Klasický učebnicový pohled ekonomů říká – a bylo to respektováno po celá staletí – že je rozpočtový deficit státu zlo a nezodpovědnost. Platí i to, že čím větší deficit, tím větší zlo. Zde může ekonom skončit a eventuálně připustit, že sice existují výjimky jako války, ale je třeba připomenout, že ty většinou způsobují naprostý rozvrat financí státu a vedou k vysokým inflacím, které likvidují peněžní systém. Často je následkem i rozvrat politický a společenský.

Vlády moderního světa, zejména po II. světové válce, i bez válek často vytvářejí deficit, žijí na dluh. Že deficit je dluhem, který někdo někdy bude muset splatit, je triviálním výrokem. A tady začíná problém.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Jiří Weigl: Devět tisíc pět set čtyřicet čtyři

Devět tisíc pět set čtyřicet čtyři – dnes jako v posledních týdnech téměř každý den na nás z médií křičí další děsivé číslo údajně potvrzující nezadržitelnou explozi covidové pandemie. Říkají tomu počet nově nakažených z minulého dne, někteří dokonce počet nemocných. Většinu lidí toto trvale rostoucí číslo děsí a zřejmě je děsit má. Panika sílí.

Ve skutečnosti je toto číslo – náš hlavní indikátor vývoje situace – naprosto nesmyslné. Samo o sobě téměř postrádá vypovídací hodnotu. Jednak nejde ani o počet nově nemocných, ani nakažených, ale počet pozitivních testů zjištěných metodou PCR. To znamená, že obsahuje duplicity (lidi opakovaně testované) a pozitivita testů automaticky neznamená nákazu, natož stav nemoci. Devadesáti procentům pozitivně testovaných lidí vůbec nic není a mezi nemocné být počítáni nemohou.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus na Frekvenci 1 k vládním opatřením týkajících se epidemie koronaviru

Václav Klaus byl v úterý dne 13. října 2020 hostem v pořadu rádia Frekvence 1 - Pressklub. S moderátorkou Helenou Šulcovou hovořil o kritice vládních opatření týkajících se epidemie koronaviru, ale i o významu nadcházejícího státního svátku Dne vzniku samostatného Československa. Záznam rozhovoru naleznete na stránkách rádia Frekvence 1 zde: https://www.frekvence1.cz/audio-video?porad=press-klub&clanek=vaclav-klaus-nahlas-rikam-uz-dost-nepotrebujeme-drakonicka-opatreni.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Prohlášení IVK: Nejsme ve válce, nepotřebujeme drakonická opatření

1. Vývoj koronavirové epidemie nesmí být podceňován a ani my ho nepodceňujeme. Čísla, kterými nás vláda zásobuje, vidíme, ale vidíme je trochu jinak než Hamáček, Prymula a podobní. Interpretace těchto čísel nesmí být ponechána lékařům, musí promluvit statistikové (odborníci na analýzu časových řad). Závěry musí udělat politikové. Jsme – spolu s řadou předních českých imunologů – přesvědčeni, že covid ohrožuje jen ty, kteří už jsou vážně nemocní. Navíc opakovaně připomínáme, že lidé s pozitivním testem jsou jen nakažení, nikoli nemocní. 

2. Aktuální vývoj nemocnosti neopravňuje k výhružkám a výrokům, které z úst členů vlády zazněly v minulých dnech – mrazáky plné mrtvol v ulicích, optimální způsob pohřbívání není „do země“, atd. Používaná rétorika je útočnou zbraní, která má vystrašit občany nepřijatelnými, protože nepřiměřenými vládními opatřeními. Parlamentní opozice se nechala dotlačit do podobných výroků, i když si to nepřiznává.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus v pořadu 360° televize Prima CNN kritizoval vládu: Nejsme malé děti

Václav Klaus byl v pátek dne 9. října 2020 hostem v pořadu 360°, který vysílá zpravodajská televize Prima CNN. S moderátorkou Markétou Fialovou silně kriticky hovořil o aktuálním přístupu české vlády k epidemii koronaviru, kvůli níž není možné přestat žít ani zavírat hospodářství. 

Videozáznam rozhovoru naleznete na stránkách televize Prima CNN zde: https://cnn.iprima.cz/klaus-kritizuje-vladu-nejsme-male-deti-s-cisly-o-nemocnych-matete-lidi-10983.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Odpovědi Václava Klause na otázky Prima CNN kritizující vládu

Videozáznam rozhovoru naleznete zde.

Pane prezidente, co říkáte na poslední mediální vystoupení jak pana premiéra, tak pana ministra? Co říkáte na slova, která zazněla?

V poslední jsem době udělal hodně rozhovorů a napsal mnoho článků na toto téma, ale nikdy jsem nikoho nejmenoval a nikdy jsem nereagoval konkrétně na ten či onen výrok. Když jsem však dnes slyšel tiskovou konferenci pánů Babiše a Prymuly, myslím, že pohár přetekl a Rubikon byl překročen. Spolu s kolegy v našem institutu jsme vydali poměrně rasantní prohlášení. Už je třeba, abychom my, občané – myslím ta dosud mlčící většina – už jasně řekli: Dost! Už to stačí, už nás nestrašte, už nám nevyhrožujte. Dávno absentuje jakýkoli racionální postoj, který měl být vytvořen. Nebyl. A teď to zastírat takovými hrozivými výroky, to není na místě.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Prohlášení Institutu Václava Klause ze dne 9. října 2020 k výhružkám a strašení pánů Babiše a Prymuly

1. Považujeme za nutné říci právě teď zřetelně a nahlas, že strašení a vyhrožování občanům, jaké předvedli pánové Babiš a Prymula na dnešní tiskové konferenci, je rezignací na seriózní přístup k řešení dnešní situace a na poskytování pravdivých informací.

2. Nestrašme se. Nepoužívejme výroky typu, že u nás nastal exponenciální růst počtu nakažených. To jen prozrazuje nedostatečnou znalost jednoduché matematiky. Počet nakažených (nemluvě o tom, že to není počet nemocných) exponenciálně neroste.

3. Zjevná nesmyslnost, přestřelenost a nadsazenost některých přijatých a zejména navrhovaných opatření prozrazuje absenci racionálního přístupu. To zesiluje nedůvěru občanů ke krokům vlády.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus pro Reflex.cz: Covid je nástroj pro změnu naší společnosti

Václav Klaus byl hostem pořadu časopisu Reflex – Prostor X. S moderátorem Čestmírem Strakatým hovořil o politickém přístupu k současné covidové epidemii, o stavu ekonomiky a rekordních deficitech státního rozpočtu, ale i o proběhlých krajských a senátních volbách.

Záznam rozhovoru naleznete na stránkách týdeníku Reflex zde: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/103299/klaus-covid-je-nastroj-na-zmenu-spolecnosti-nebojim-se-a-rousku-nenosim-lidi-si-musi-utahnout-opasky.html

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Covid a synergie zhoubných idejí

My – ekonomové a zástupci dalších společenskovědních oborů – nezkoumáme medicínské souvislosti či zákonitosti této nové nemoci, ale na základě pozorného sledování i medicínských dat sdílíme názor, že tato nemoc nemá hrůzné projevy velkých pandemií minulosti a že se tato nemoc drtivé většině našich spoluobčanů nezdá být fatálně nebezpečná. Nezkoumáme ani příčiny jejího vzniku, ani způsob jejího šíření a ani možnosti jejího léčení. Nás zajímá její dopad na společnost, který je zjevně daleko závažnější než její nebezpečnost medicínská.

Read the article (2 min read)