Václav Klaus

Václav Klaus

Bývalý prezident a premiér ČR.

Václav Klaus

Václav Klaus

Dopis Jiřího Berana ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému

V Hradci Králové, 2. prosince 2020

Vážený pane ministře,

Nikdy jsme se spolu nepotkali, a tak mi prosím dovolte, abych se představil a řekl o sobě pár slov.

Jmenuji se Jiří Beran, jsem lékař, kandidát věd v oboru epidemiologie, docent epidemiologie, profesor epidemiologie jmenovaný prezidentem Havlem. Vaše MZd ČR mi vydalo specializovanou způsobilost v oboru epidemiologie a také lékařské mikrobiologie. Tři roky jsem také pracoval v terénu jako epidemiolog a musel jsem za tu dobu vyřešit asi stovku epidemií.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Dopis Václava Klause ministru zdravotnictví Janu Blatnému

V Praze dne 1. prosince 2020

Vážený pane ministře,

dosud jsem neměl příležitost setkat se s Vámi osobně, a je mi proto líto, že naše první vzájemná komunikace musí mít následující podobu. Přesto mi dovolte, abych Vám popřál ve Vaší nové funkci úspěch. Občanům České republiky přeji, aby měli z Vaší práce užitek. Zrovna teď je to mimořádně důležité.

Musím se ale zásadně a kategoricky ohradit proti tomu, že mne oficiální stránky Vašeho úřadu – v rubrice „Dezinformace o covid-19“ – zařazují mezi autory „výrazných výroků a silných prohlášení“, které údajně slouží k podpoře „dezinformací a konspiračních teorií.“ Žádám, abyste mi tento nepřijatelný útok vysvětlil, abyste dotyčný text nechal ze stránek Ministerstva zdravotnictví odstranit a abyste z této nehoráznosti vyvodil patřičné důsledky.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus pro Hanácký Večerník

Pane prezidente, daly by se prezidentské volby v USA interpretovat tak, že Amerika poklekla před levicovým progresivismem?

Do určité míry ano, protože Trump, ať byl jakýkoliv, ať se leckomu některé jednotlivosti jeho života, nebo jednotlivosti jeho chování nemusely líbit, ukázal se být poslední brzdou „pokrokářským“ tendencím současného světa. Pro nás je to obrovská ztráta, že on už tady nebude. Byl mezi významnými lidmi tohoto světa posledním, kdo ještě hájí národní stát před mezinárodními institucemi, a to je nejdůležitější téma dnešní doby.

Jak byste zhodnotil čtyři roky jeho prezidenství?

Read the article (7 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus pro Parlamentní listy o covidovém chaosu a pokračujícím úbytku svobody

Pane prezidente, byla pro vás letošní oslava či připomínka událostí 17. listopadu 1989 výrazně jiná vlivem toho, v čem se česká společnost kvůli epidemii nachází?

17. listopad je pro naši zemi unikátní výročí a platilo to i v dnešním covidovém chaosu a zmatku. Pouze ten covidový zmatek a chaos způsobil, že se téměř ze 17. listopadu vymazalo to podstatné a některé debaty, které jsem viděl, se mi zdály okrajové, nepodstatné a druhotné. Spojnicí dneška a minulosti zůstává, že 17. listopadem 1989 sem svoboda přišla a dnes máme pocit, že nám jí proklatě ubývá.

Nakolik ten úbytek svobody podle vás souvisí s aktuální koronakrizí a vládními restrikcemi? Vy jste k opatřením kritický dlouhodobě a podle řady lidí o svobodu můžeme přicházet právě vlivem těchto nařízení.

Read the article (3 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus na Prima CNN o rouškách a svátku 17. listopadu

Václav Klaus byl 17. listopadu 2020 hostem speciálního vysílání Prima CNN News u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii. S moderátorkou Terezií Tománkovou hovořil o významu tohoto svátku v kontextu dnešní doby, ale i o rouškařích a potřebě nové sametové revoluce.

Záznam rozhovoru naleznete na Youtube kanálu IVK zde: https://youtu.be/_Y3pDC4Tn5I 

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus ke Dni boje za svobodu a demokracii

Letošní výročí pádu komunismu v ponuré atmosféře dnešní doby slavit není možné. Snad jen nostalgicky. Občané naší země, kteří by měli slavit, prožívají dnešní výročí zastrašeni, znejistěni, izolováni, omezeni ve veškerém svém konání. Mnozí se zakrytými obličeji. Rozmáhá se strach a vzájemné podezírání. Je vynucováno, abychom byli poslušni chaotických příkazů a zákazů. Nutí nás věřit věcem, kterým je uvěřit těžké.

Naděje na návrat k normálnímu svobodnému životu, na který jsme si za uplynulá tři desetiletí zvykli, slábne. Zavádí se cenzura. Začíná být opět povolena pouze jedna pravda. Vítězí manipulace, moralizování a dělení společnosti na ty správné a politicky korektní, kteří i teď se vším souhlasí, a na ty, kteří si dovolují s lecčíms nesouhlasit.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Chatrnost (a tím spornost) amerických prezidentských voleb

I když je americký systém volitelů a různých vah jednotlivých států unie pro – průměrně pozorně (tedy nepozorně) se politikou zabývajícího – člověka z unitárního státu, jakým je Česká republika, trochu zvláštní, respektujme, že odráží historicky vzniklý americký federalismus. Nebyl narýsován od stolu nějakým volebním expertem, Spojené státy vznikaly evolučně a v průběhu času se proměňovaly.

Nakolik je tento federalismus autentický a nakolik je dodnes autenticky pociťován, nevím. Jsou tam sice zarputilí „patrioti“ svých států, kteří se s nimi silně identifikují (což tomuto systému dává jistou substanciální základnu), ale Amerika se dlouhodobě chlubí svou unikátní vnitroamerickou mobilitou – je snadné (a časté) přestěhovat se tisíce kilometrů, což vazbu k jednomu konkrétnímu místu jistě oslabuje. Tak jednoduše se Evropané nestěhují, nemají proč. Ale o to mi teď nejde.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus v XTV o prezidentských volbách v USA

Václav Klaus byl 10. listopadu 2020 hostem v pořadu X Talk internetové televize XTV. S moderátorem Xaverem Veselým debatovali o průběhu a výsledcích voleb v USA, ale i o české politice a o životě v zemi uzamčené v lockdownu.

 

Videozáznam rozhovoru zobrazíte na stránkách XTV kliknutím sem: https://xtv.cz/x-talk/americane-hlasovali-i-bez-totoznosti-bidena-voli-ti-co-chteji-rousky-a-migranty-rika-byvaly-prezident-vaclav-klaus

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Třicet let od přijetí Scénáře ekonomické reformy

Je několik dat, která je možné považovat za moment zahájení polistopadové ekonomické transformace. Jedním z nich je schválení tzv. „Scénáře ekonomické reformy“ Federálním shromáždění na podzim roku 1990 (17. září 1990). To bylo parlamentním schválením transformačního konceptu. Vláda tím dostala zelenou. Šlo o koncept federální, příspěvek od české i slovenské vlády k jeho vzniku byl minimální.

Podstatu transformace jsme naposledy připomínali v listopadu 2019 při oslavě třicátého výročí jejího odstartování. Dovolím si odkázat na svá dvě univerzitní vystoupení – na Masarykově univerzitě v Brně (viz 1) a na Vysoké škole finanční a správní v Praze (viz 2). Nebudu je opakovat, spíše si vyberu trochu jiný pohled – zda existovala nějaká alternativa.

Read the article (3 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Mesianistické iluze vs. smysluplná politika státu

V dnešní éře koronaviru jsme svědky narůstající autokracie (či despotismu), neboli opětovného diktátu politiky a omezování svobody a demokracie občanů – ve jménu iluzorních morálních imperativů, které jsou absolutizovány a vydávány za nesporné a nediskutovatelné.

Je odmítáno – jako bezohledné a nehumánní – hledání racionální, tedy realitu respektující politiky, která by brala v úvahu omezení, kterým je každé lidská jednání – kromě ve Slunečním státě Tommaso Campanelly (a v dalších podobných utopiích) – vystaveno.

Nejsme v úplně nové a neznámé situaci. Souhlasím s anglickým ekonomem Stephanem Davisem, který ve svém červnovém článku v časopise Economic Affairs píše, že epidemie (či pandemie) „jen výjimečně vedou k něčemu skutečně novému“, spíše „posilují procesy, které jsou už dávno v běhu“. Trend potlačování tradičního demokratického uspořádání společnosti je charakteristickým rysem současnosti již nejméně dvě desetiletí.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus ml.: Mráz přichází z Washingtonu

Píšu tento pondělní komentář vždy s předstihem, tentokrát již v pátek a tak, když budete číst tyto řádky – bude mít Amerika už možná prezidenta a situace bude zcela klidná. Ale nemyslím si.

Výsledek koneckonců známe. Prezidentem se stane pan Biden, hraje se jen o to, zda prezident Trump bude i uvězněn nebo mu bude umožněno nějak odejít do emeritury a udělat si prezidentskou knihovnu. Přeháním?

No nevím. V posledních pár desítkách let sledujeme (čím dál rychlejší) agresivní nástup nové levice celým západním světem. Ovládli univerzity, ovládli média, ovládli velké korporace.

U nás je to zatím (zaplaťpámbůh) v tisíckrát menší formě než v třeba v USA, kde konzervativní filozofové a publicisté skutečně na akademické půdě nevystoupí. Ne že by nenaplnili sál, ale akce je okamžitě terčem organizovaných skupin aktivistických studentů, které jí chtějí zakázat. No a vedení univerzit má názory blízké nové levici a taky vždy strach.

Read the article (4 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Polemika: Václava Bělohradského Vanity Fair

Je normální, že jakýkoli text autora, který svá stanoviska ostře formuluje, dělí společnost na jeho fanatické stoupence a fanatické odpůrce. To však není případ Václava Bělohradského. Ten, věren svému opravdu dialektickému myšlení, je schopen v jednom textu napsat věty, které vyvolají ostrý souhlas i ostrý nesouhlas u stejné skupiny lidí. Musím přiznat, že do této skupiny patřím i já. Pro ulehčení své orientace v jeho posledním článku jsem si podtrhával dvoubarevně – zeleně (souhlasně) a červeně (nesouhlasně).

Read the article (3 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Stanovisko IVK ze dne 4. 11. 2020 k americkým volbám

Volby v USA dosud neskončily a pravděpodobně bude ještě relativně dlouho trvat, než bude znám jejich konečný výsledek. Jsme přesvědčeni, že bude mít – v jakékoli verzi – význam nejen pro Spojené státy samotné, ale i pro celý svět, a tedy i Českou republiku. Americké volby proto vyvolávají i naši oprávněnou pozornost. Navzdory tomu, že jejich výsledek ještě nebyl vyhlášen, k jejich dosavadnímu průběhu chce IVK říci následující:

– volby potvrdily zásadní rozpolcenost společnosti i politiky, která USA ničí a zásadně oslabuje. Tato rozpolcenost má řadu dimenzí a ustavičně se prohlubuje;

– v USA mizí konsensus ohledně dalšího směřování země a světa. Velká část americké společnosti odmítá připustit destrukci západních pilířů svobodné západní společnosti, na nichž tradiční Amerika stojí, a kterou naopak prosazuje radikální levice;

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Odpověď Václava Klause pro speciální vysílání CNN Prima News – Americká noc

Jakého kandidáta na prezidenta USA preferujete? Trumpa nebo Bidena? Proč má Vaše sympatie?

Nezakrývám, že bych si přál, aby vyhrál Donald Trump. Je jedinou brzdou toho, čemu říkáme sebedestrukce Západu a co detailně popisujeme ve stejnojmenné knize vydané v létě naším Institutem. Trump bojuje za normálnost proti revolučním novotám, které do našeho světa vnáší nová neomarxistická levice – v dnešních volbách reprezentovaná Joe Bidenem (i když on do ní svým věkem ani svým myšlením autenticky nepatří).

Každému, komu se nelíbí Trumpův styl, musím říci, že mně také ne. Netwitteruji jako on ani nevydávám prohlášení jako on. Přesto si myslím, že každý, kdo chce vážně hodnotit situaci, musí sledovat politiku, nikoli jednotlivá slůvka, která se mu líbí a nelíbí. Proto Trump.

Václav Klaus, 3. listopadu 2020

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Dejme si pozor na pány Wagnery, Flégry a Hořejší

Předesílám, že se v této své krátké replice nechci pokoušet o nějakou novou originální interpretaci posledních velmi sporných dat o vývoji koronavirové epidemie u nás. Děsí mne něco jiného než růst některých z publikovaných dat. Děsí mne postoj pana Wagnera (Neviditelný pes, Koronavirus: Doba postfaktická, 27. října 2020), který jakýkoli odlišný názor od svého automaticky, agresivně, autoritativně a hodně zvysoka označuje za lživé informace či dezinformace. Proti nim staví „vědecká fakta“. To je zásadní nepochopení metodologie vědy.

Read the article (2 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Václav Klaus v rádiu Impuls: Prymula je jako Mussolini a Maláčová touží po tiskárně peněz

Václav Klaus byl v pátek dne 30. října 2020 hostem v odpoledním vysílání rádia Impuls. S moderátorem Janem Benešovským hovořili o nástupu nového ministra zdravotnictví, o tom, co má společného plukovník Prymula s Benitem Mussolinim, ale i o tom, po čem nejvíce touží ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Videozáznam ze studia rádia Impuls zobrazíte zde: https://www.youtube.com/watch?v=FNy1uGO1ozE 

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Nenechme zvítězit strach nad našimi životy

Před sto dvěma lety byl v této budově vyhlášen svobodný a demokratický stát, jehož dědicem je dnešní Česká republika. Toto výročí bývalo slaveno důstojně, s úctou, s pokorou vůči tomu, co bylo tehdy vykonáno a s důvěrou a nadějí v budoucnost. Dnes tomu tak není.

Zakladatelé našeho státu ve složitých válečných poměrech strachu nepodlehli a svůj záměr prosadit dokázali. Vezměme si z nich příklad. Nedopusťme, aby nás paralyzoval záměrně šířený strach. Je jen na nás, jestli mu podlehneme.

Uplynulé století bylo naplněno úsilím jednou získanou svobodu a národní nezávislost znovu neztratit. Díky odvaze, obětem a práci celých generací našich předků se to nestalo. Toto historické vědomí by nás mělo naplňovat optimismem a motivovat nás k občanské aktivitě i v dnešní době, kdy čelíme novým vážným hrozbám, určitě ne jen zdravotního typu.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Nikdy nekončící hra se statistikami

Zarputilí podporovatelé testování, trasování, rouškování a zakazování všeho možného i nemožného dnes a denně šermují statistikami a omračují nás vždy tím číslem, které v daném okamžiku vypadá co nejhrůzostrašněji. Když se náhodou objeví statistika, která nevypadá hrůzostrašně, je uváděna jen okrajově a je na ni hned zapomenuto.

Obecně je vždy větší proměnlivost přírůstkových než stavových veličin. Ty sice užitečně odhalují rodící se změny trendů, ale zakrývají celkový obraz. Nejčastěji je uváděn ukazatel tzv. počtu nakažených, ač bylo mnohokrát přesvědčivě argumentováno, že nakažení (resp. pozitivně testovaní značně nespolehlivým testem a zcela nahodile – někým, či sami sebou – na tyto testy vybraní) nejsou nemocní.

Read the article (1 min read)
Václav Klaus

Václav Klaus

Ivo Strejček a kolektiv IVK: Prymulovo drzé a arogantní chování je skandální

Zpupné počínání Romana Prymuly bezprostředně poté, co bylo odhaleno jeho flagrantní porušení nařízení, která na jeho nátlak Babišova vláda občanům vnutila, i jeho vytáčky v průběhu následujících víkendových dnů, považujeme za skandální, neomluvitelné a nepřijatelné.

Už jeho tvrzení, že „nic neporušil“, je drzým výsměchem všem lidem této země, kteří v důsledku drastických vládních opatření přicházejí o práci, o své živnosti a podnikání. Navíc ztrácejí kontakt se svými nejbližšími soustavným vládním vyhrožováním (kam patří zejména Prymulovo plukovnické vystupování a jeho agresivní výroky) a bojí se o svou budoucnost.

Zcela nepřijatelná a lidsky odpudivá byla jeho víkendová nafoukaná mediální vystoupení, která pronášel žoviálním stylem, jako by se nic nestalo, panovačnou a povýšenou formou, jako bychom byli vinni my všichni - kromě něho.

Read the article (1 min read)