Odpověď na jeden typický email posledních dní o tom, co může normální člověk dělat proti dnešním restriktivním opatřením vlády

Vážený pane inženýre,

děkuji za Váš středeční odpolední email, jsem rád, za Vaše slova a vidím, že dnešní problém vidíte stejně jako já. Je pěkná Vaše teze, že „národ onemocněl“. Mám strach, že „národ“ k této nemoci už dlouhou dobu směřoval. Tím, že si myslím, že dlouhou dobu, znamená to, že to nemá žádné jednoduché a zejména rychlé řešení. Četl jsem včera jednu anglickou knihu o stejně děsivé situaci v Anglii a autor Marc Sidwell v závěru knihy, která se jmenuje „Long March“ říká, že protože ten předcházející pochod byl dlouhý, není možné čekat rychlá řešení. Dokonce v závěru vybízí své anglické čtenáře k trpělivosti. Vím, že něco podobného vyhlásit teď u nás by bylo směšné. Ptáte se správně, kde začít. Asi nejde o snadno potlačitelné setkání protestujících před Prymulovým ministerstvem. Je třeba vyjadřovat opačné názory všude, kde je to možné. Ale vyžadovalo by to „uši“, které by to chtěly poslouchat.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.