O duši stromů

Přes cestu od našich dveří roste jablůňka. Na cizím pozemku. Dneska už je skoro tři metry vysoká; jistojistě semenáč, starej možná deset let. Ještě loni vypadal na osmdesát. To ho když pánové, kteří dostali pokyn neobývanou zahradu posekat, ořezali motorovkou. Pěkně do kostky, hrana půl metru. Jeho reakce se dala čekat. Z kmenu vyrazilo několik desítek vlků, větve se navzájem propletly a vylezl z toho neskutečnej paskvil. Vzpomněl jsem si na jednu přednášku Alana Watsona o tom, že Skotsko je dneska krajina, kterou máme spojenou s bezlesými kopci a otevřenými průhledy skrze hory. Ale to všechno je jenom klam. Skotsko kdysi byl jeden obří les, jenom obrovský počty zvířecích sekaček dokázaly vytrvale spásat semenáče tak, že jejich zákrsky se nikdy nedožily dospělosti.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.