Zodpovědnost

Denně jezdím na Tursko. Poslední vesnice před Turskem jsou Velký Přílepy. Loni v létě tam rozkopali křižovatku. Stavba zhruba deset na deset metrů, nějakej ten pruh uzavřeli, ale furt se dalo jezdit. Ovšem ty kolony. Co tam tak dlouho dělaj? Říkal si každej, kdo tamtudy jezdil. Těžko říct. Občas tam někdo byl, občas ne, rozkopáno ale bylo furt. Tejden. Dva tejdny. Měsíc. Dva měsíce. Tři měsíce. Půl roku. Večer jsem se pro pobavení díval na video, ja v Holandsku vyměnili během noci celej dálniční most o osmi pruzích. Během noci.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.