Rozšíření nejstarší části pražského okruhu na šest pruhů získalo souhlas MŽP

Pražský okruh u Slivence. Foto: Wikimedia Commons.

Pražský okruh u Slivence, ilustrační foto. Foto: Wikimedia Commons.

Sedmikilometrový úsek mezi křižovatkami Slivenec a Třebonice patří k nejzatíženějším na celém okruhu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokročilo v přípravě výrazného vylepšení kritického úseku velkého pražského okruhu (D0). Konkrétně jde o rozšíření nejstarší části dálnice mezi ulicí K Barrandovu a dálnicí D5, kde se často tvoří kolony. ŘSD nyní získalo souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivu stavby na okolí (EIA). Stanovisko se objevilo na úřední desce Jinočan.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.