Zabalené neurony slibují léčbu epilepsie nebo roztroušené sklerózy

  • Vědci donutili nervové buňky, aby si kolem sebe zbudovaly izolační nebo naopak vodivý „obal“
  • V odezvě na to, jakým polymerem byly neurony zabalené, měnila zvířata své chování
  • Metoda „obalování neuronů“ najde uplatnění při léčbě roztroušené sklerózy nebo epilepsie

Foto: Pixabay

Zabalené neurony slibují léčbu epilepsie nebo roztroušené sklerózy | Foto: Pixabay

Syntetická biologie má u laické veřejnosti asi ještě horší pověst než genové inženýrství. Už samotná představa spojení něčeho „biologického“ a tedy živého s něčím „syntetickým“ (čili umělým) může vzbuzovat nedůvěru a podezření. Faktem ale zůstává, že výzkum na poli syntetická biologie je příslibem mnoha nových materiálů, léků či léčebných postupů.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.