Zapomeňte na rozklad vody. Vodík se dá získávat i ze zapálených ložisek ropy

  • Při spalováním vodíku se uvolňuje velké množství energie a jako zplodina vzniká neškodná vodní pára
  • Výroba vodíku rozkladem vody je však příliš drahá
  • Firma Proton Technologies zažehla ohně v podzemních ropných ložiscích

Zapomeňte na rozklad vody. Vodík se dá získávat i ze zapálených ložisek ropy | Foto: Proton Technologies

V ropných ložiscích často zůstává velké množství ropy, kterou není jednoduché dostat ven. Problémy s těžbou se týkají i velmi husté asfaltovité frakce, kterou těžaři většinou oželí. Postupem času ale začali vymýšlet nejrůznější triky, jak tyhle „nedobytné zbytky“ přeci jen dostat na zemský povrch.

Modern news platform
for demanding readers

Subscribe to thematic newsletters prepared by professional editors.

  • Read your newsletters at regular time you want. E.g. every day at 9am.
  • We update your timeline only every 3 hours. Because that's sane.
  • No notifications. No endless scrolling. No addiction and FOMO.